Interview kantoorgenoot Marlies Loenen voor Academie voor de Rechtspraktijk

  Afgelopen september bevond Academie voor de Rechtspraktijk zich op de Prins Clauslaan in Den Haag, pal voor de deur van de rechtbank/het gerechtshof. In twee video interviews bespreekt kantoorgenoot Marlies Loenen een uitspraak over cliëntenonderzoek door banken en een uitspraak over de Landelijke Handhavingsstrategie in strafzaken. Via onderstaande links zijn de betreffende... Lees verder »

  Verdiepingscursus Cybercrime

  Op 11 en 25 oktober 2021 verzorgt Paul Verloop de tweedaagse verdiepingscursus Cybercrime. In deze cursus zullen diverse aspecten van cybercrime aan bod komen. Er zal onder andere in worden gegaan op de verschillende vormen van cybercrime en de daarbij behorende opsporingsmogelijkheden.   Meer informatie en aanmelden via Academie voor de Rechtspraktijk. Lees verder »

  Cursussen in Aruba

  Paul Verloop zal op woensdag 25 augustus 2021 in samenwerking met de Orde van Advocaten van Aruba (www.ova.aw) een actualiteitencursus strafrecht en strafprocesrecht verzorgen voor strafrechtadvocaten in Aruba. Daarnaast zal Paul Verloop op donderdag 26 augustus 2021 in samenwerking met de Orde van Advocaten van Aruba een cursus verzorgen over... Lees verder »

  Interview Academie voor de Rechtspraktijk

  Kantoorgenoot Paul Verloop heeft in een interview met Wouter Kurpershoek gesproken over een tweetal recente arresten van de Hoge Raad. Het ene arrest ziet op het gebruik van conclusies uit een loopproces-verbaal voor het bewijs. Het tweede arrest gaat in op de strafbare poging. Via onderstaande links zijn de video's... Lees verder »

  Gastcollege Verdieping straf(proces)recht Open Universiteit

  Op 24 juni 2021 verzorgt Marlies Loenen in het kader van Verdieping straf(proces)recht een gastcollege voor de Open Universiteit. Tijdens het gastcollege zal Marlies verschillende onderwerpen behandelen zoals functioneel daderschap, de strafbaarheid van rechtspersonen, feitelijk leidinggeven en immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen. Lees verder »

  Nieuwe handhavingsstrategie van de ILT: van interventieladder naar interventiematrix

  Verschillende instanties zoals Omgevingsdiensten maken bij de afdoening van overtredingen op bijvoorbeeld milieugebied al jarenlang gebruik van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). De LHS schept een gelijk speelveld zodat handhavers in vergelijkbare situaties op een vergelijkbare wijze interveniëren. Tot voor kort hanteerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar eigen handhavingsbeleid... Lees verder »

  Wet kansspelen op afstand: meer regulering, minder witwassen?

  Het heeft even geduurd maar op 1 april jl. was het dan eindelijk zover: de Wet kansspelen op afstand (wet Koa) is in werking getreden. Deze wet is een aanvulling op en een wijziging van de Wet op de kansspelen (Wok) en legaliseert het online gokken in Nederland. De Wok... Lees verder »

  DCMR Meerjarenprogramma 2021-2024

  Op 12 februari 2021 publiceerde DCMR haar Meerjarenprogramma voor de jaren 2021-2024. Het programma bouwt voort op eerdere meerjarenprogramma’s. In het Meerjarenprogramma worden 13 focuspunten benoemd. De focuspunten zijn tot stand gekomen na een omgevingsanalyse waarbij zowel is gekeken naar externe kaders voortvloeiend uit bijvoorbeeld de collegeprogramma’s van de Colleges van... Lees verder »

  Voorkomen is beter dan genezen

  Recent heeft het centrum voor witwasbestrijding (AMLC) zijn jaarplan 2021 genaamd ‘Een gerichte aanpak’ gepubliceerd. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum met als doel de nationale en internationale witwasbestrijding te verbeteren. Het AMLC is een samenwerkingsverband tussen verschillende publieke partijen, waaronder het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de... Lees verder »