Actualiteiten

  Publicatie artikel Marlies Loenen: De Europese sancties tegen Rusland en de doorwerking en gevolgen daarvan voor de Nederlandse rechtspraktijk

  Kantoorgenoot Marlies Loenen heeft een artikel gepubliceerd over de Europese sancties tegen Rusland en de doorwerking en gevolgen daarvan voor de Nederlandse rechtspraktijk. Door de invasie van Rusland in Oekraïne staan internationale sancties volop in de aandacht. Vanuit de Europese Unie zijn in razend tempo meerdere sanctiepakketten aangenomen met beperkende maatregelen... Lees verder »

  Omzeilen van sancties lastig te traceren voor banken – Financieel Dagblad 26-/02/2022 door Eva Roijers- Paul Verloop

  Kantoorgenoot mr. Paul Verloop wordt genoemd in een artikel (door Eva Roijers) op de website van het Financieele Dagblad d.d. 26 februari 2022: "Nu de lange lijst met sancties tegen Rusland bekend is moeten banken aan de bak. Ze moeten rekeningen bevroren, financiële transacties dwarsbomen en gebrandmerkte effectenhandel blokkeren. Als banken... Lees verder »

  De sancties tegen Rusland: wat betekent dit voor Nederland?

  De kritieke situatie in Oekraïne heeft grote impact en is de afgelopen dagen volop in het nieuws. In korte tijd zijn allerlei (aanvullende) internationale sancties tegen Rusland opgelegd die in de eerste plaats de Russische bevolking en Russische bedrijven zelf raken. Deze situatie noopt echter ook tot extra alertheid bij... Lees verder »

  How to catch a Tinder Swindler?

  Op 25 februari 2022 verzorgt Paul Verloop samen met Ton van Oosten een gratis webinar over de juridische aspecten achter de populaire Netflix-documentaire The Tinder Swindler.   Deze documentaire vertelt het verhaal van oplichter Simon Leviev die via Tinder in contact komt met vrouwen die hij vervolgens manipuleert om zijn jetset-lifestyle te... Lees verder »

  Interview kantoorgenoot Marlies Loenen voor Academie voor de Rechtspraktijk

  Afgelopen september bevond Academie voor de Rechtspraktijk zich op de Prins Clauslaan in Den Haag, pal voor de deur van de rechtbank/het gerechtshof. In twee video interviews bespreekt kantoorgenoot Marlies Loenen een uitspraak over cliëntenonderzoek door banken en een uitspraak over de Landelijke Handhavingsstrategie in strafzaken. Via onderstaande links zijn de betreffende... Lees verder »

  Verdiepingscursus Cybercrime

  Op 11 en 25 oktober 2021 verzorgt Paul Verloop de tweedaagse verdiepingscursus Cybercrime. In deze cursus zullen diverse aspecten van cybercrime aan bod komen. Er zal onder andere in worden gegaan op de verschillende vormen van cybercrime en de daarbij behorende opsporingsmogelijkheden.   Meer informatie en aanmelden via Academie voor de Rechtspraktijk. Lees verder »

  Cursussen in Aruba

  Paul Verloop zal op woensdag 25 augustus 2021 in samenwerking met de Orde van Advocaten van Aruba (www.ova.aw) een actualiteitencursus strafrecht en strafprocesrecht verzorgen voor strafrechtadvocaten in Aruba. Daarnaast zal Paul Verloop op donderdag 26 augustus 2021 in samenwerking met de Orde van Advocaten van Aruba een cursus verzorgen over... Lees verder »

  Interview Academie voor de Rechtspraktijk

  Kantoorgenoot Paul Verloop heeft in een interview met Wouter Kurpershoek gesproken over een tweetal recente arresten van de Hoge Raad. Het ene arrest ziet op het gebruik van conclusies uit een loopproces-verbaal voor het bewijs. Het tweede arrest gaat in op de strafbare poging. Via onderstaande links zijn de video's... Lees verder »

  Gastcollege Verdieping straf(proces)recht Open Universiteit

  Op 24 juni 2021 verzorgt Marlies Loenen in het kader van Verdieping straf(proces)recht een gastcollege voor de Open Universiteit. Tijdens het gastcollege zal Marlies verschillende onderwerpen behandelen zoals functioneel daderschap, de strafbaarheid van rechtspersonen, feitelijk leidinggeven en immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen. Lees verder »