Mr. Marlies Loenen nieuwe kantoorgenote

  Het verheugt ons dat per 1 juni 2020 mr. Marlies Loenen onze praktijk komt versterken. Marlies heeft ruime ervaring met het (bestuurs-)strafrecht en financieel-economische strafzaken. In het verleden was zij onder meer betrokken bij de verdediging in high-profile corruptiezaken. Tevens staat zij regelmatig bedrijven bij die te maken hebben met... Lees verder »

  Drie bijdragen van kantoorgenoten in Sanctierecht & Onderneming

  In het recent verschenen nummer van Sanctierecht & Onderneming zijn de advocaten van Libertas goed vertegenwoordigd. Melis van der Wulp schreef samen met Isabel Poortman (Houthoff) een artikel over de invulling van maatschappelijke (on)betamelijkheid bij agressieve belastingplanning. Widad Shreki schreef met Melis van der Wulp de vaste actualiteitenrubriek 'Financieel strafrecht'... Lees verder »

  Op 17 december 2019 is Paul Verloop beëdigd als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

  Paul is met zijn specialistische kennis en vaardigheden binnen het strafrecht een waardevolle toevoeging aan de rechtspraak. Daarnaast biedt deze functie ook de kans om juist die specialistische kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en daarmee als advocaat te groeien. Paul kijkt erg uit naar deze nieuwe uitdaging en als... Lees verder »

  Actualiteitencursus strafrecht en strafvordering van de Stichting Opleidingen van de Rotterdamse Orde van Advocaten

  Op dinsdag 9 juni 2020 vindt de jaarlijkse actualiteitencursus strafrecht en strafvordering van de Stichting Opleidingen van de Rotterdamse Orde van Advocaten plaats. Paul Verloop geeft deze twee uur durende cursus samen met Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad Edwin Bleichrodt. Lees verder »

  Cursus Wwft voor advocaten

  Op vrijdag 15 mei 2020 verzorgt Paul Verloop een cursus Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) voor advocaten. In het dekanale toezicht wordt meer en meer aandacht besteed aan de naleving van de Wwft door advocaten. Aan de orde zal komen wanneer de Wwft van toepassing... Lees verder »

  Actualiteitencursus strafrecht en strafvordering

  Op vrijdag 7 februari 2020 praat Paul Verloop u in vier uur bij over de actualiteiten op het gebied van strafrecht en strafvordering. Recent ingevoerde en aankomende wetgeving zullen de revue passeren en de jurisprudentie van de Hoge Raad in 2019 zal aan de orde komen. De cursus wordt georganiseerd... Lees verder »

  Mini-Symposium Cybercrime

  Op 24 januari 2020 zal Paul Verloop een presentatie verzorgen tijdens het door MHZ-advocaten georganiseerde Mini-Symposium Cybercrime. Naast Paul zullen ook cybercrime Officier van Justitie Lodewijk van Zwieten, Martijn Brizee (NEC Corporation) en een cybercrimespecialist van de politie een bijdrage leveren.  Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Lees verder »

  Bijdrage Erik Witjens in het Nederlands Juristenblad

  Samen met Monique van der Linden (Stibbe Amsterdam) heeft onze kantoorgenoot Erik Witjens een bijdrage geschreven over de bevoegdheid tot stillegging van werk: ‘Inspectie SZW: Stilleggen Zonder Waarborgen?’ Arbeidsinspecteurs van de Inspectie SZW mogen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (ook wel: Arbowet) werkzaamheden in ondernemingen stilleggen als zij van mening... Lees verder »

  Een megaschikking onder het vergrootglas: moet het OM teruggefloten worden in de schikking van 775 miljoen met ING?

  Begin oktober 2019 heeft het gerechtshof in Den Haag besloten dat het zal toetsen of het OM terecht heeft afgezien van het vervolgen van individuele ING-bankiers. In het kader van de recordschikking van vorig jaar was door het OM met zoveel woorden omschreven waardoor individuele aansprakelijkheid niet tot de mogelijkheden... Lees verder »