Mr. dr. Erik Witjens

  Advocaat

  Erik studeerde strafrecht in Groningen. In 2011 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) op het proefschrift ‘Causaliteit in het strafrecht. De redelijke toerekening vergeleken met het privaatrecht.’ Hij verzorgde onderwijs voor de sectie Strafrecht aan de RuG. Daarnaast was hij betrokken bij de herziening van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Voorts was Erik enkele jaren hoofdmedewerker straf(proces)recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba. Tot slot was Erik (gast)docent in de leergang Financieel-Economisch Strafrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU Law).

  Erik is redacteur van het tijdschrift Sanctierecht & Onderneming. Als advocaat is Erik werkzaam geweest bij Sjöcrona van Stigt Advocaten. Erik verzorgt onderwijs op het terrein van het straf(proces)recht en bestuursstrafrecht.

  Erik is werkzaam op het gebied van het sanctierecht. Hij staat ondernemingen en privépersonen bij die worden verdacht van of geconfronteerd met fraude, overtreding van economische en financiële wetgeving, arbeids- en verkeersongevallen en (internationale) corruptie. Hij adviseert bedrijven en particulieren die te maken krijgen met verzoeken en vorderingen van opsporingsdiensten, staat hen bij tijdens verhoren (als getuige of verdachte) door opsporingsambtenaren en verzorgt aangiftes voor bedrijven die slachtoffer zijn geworden van fraude. Erik heeft ruime ervaring in strafcassaties.

  Erik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: strafrecht, te weten financieel economisch strafrecht, fiscaal strafrecht en milieu strafrecht; en cassatie strafrecht. Deze registratie verplicht Erik elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

  Publicaties

  E.M. Witjens, ‘Is een condicio sine qua non-verband voldoende voor het aannemen van strafrechtelijk causaal verband bij een arbeidsongeval?’, Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming 2019, p. 227-233.

  Monique van der Linden en Erik Witjens, ‘Inspectie SZW: Stilleggen Zonder Waarborgen? Over de stillegging van werk conform artikel 28 lid 1 Arbowet’, Nederlands Juristenblad 2019, p. 3008-3017.

  P.C. Verloop en E.M. Witjens, ‘Compliant of complicit? Over de dreiging van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor medewerkers van financiële instellingen’, in: P.A.M. Diekman e.a. (red.), Jaarboek Compliance 2019, Capelle aan den IJssel: Nederlands Compliance Instituut 2019, p. 95-112.

  N. Gonzalez Bos en E.M. Witjens, ‘Goed beslagen ten eis komen. Een kritische bespreking van de proportionaliteit van conservatoir beslag’, Nederlands Juristenblad 2018, p. 3066-3072.

  E.H.A. van Luijk en E.M. Witjens, ‘De invloed van een criminal charge op toezichthouders’, Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming 2017, p. 78-86.

  Erik Witjens, Viola Van Bogaert en Carlos Bollen (red.), E hofi di ley. Feestbundel ter gelegenheid van 25 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, pp. 516.

  Erik Witjens, ‘Aruba: one hacking island? Bijzondere opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving’, in: Erik Witjens e.a. (red.), E hofi di ley, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, p. 195-215.

  E.M. Witjens, “Considering Causation in Criminal Law”, (2014) 78 Journal of Criminal Law 165-184.

  E.M. Witjens, ‘De Wet BOB tegen het (zon)licht gehouden. De Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden in Aruba’, Caribisch Juristenblad 2013, p. 12-30.

  E.M. Witjens, ‘Het bewijs van causaal verband in de Groninger HIV-zaak’, Delikt en Delinkwent 2012, p.369-382.

  E.M. Witjens, Strafrechtelijke causaliteit. De redelijke toerekening vergeleken met het privaatrecht, Deventer: Kluwer 2011, pp. 287.

  E.M. Witjens, ‘Causale verbanden en het recht: living apart together? Enkele opmerkingen over empirische causaliteit en redelijke toerekening’, Ars Aequi 2011, p. 840-845.

  E.M. Witjens, ‘Causaliteit in het privaatrecht en het strafrecht’, Verkeersrecht 2007, p. 33-37.

  F. Jaspers, R. Pasma en E. Witjens (red.), Historische rechtszaken, Nijmegen: Ars Aequi 2005, pp. 134.

  Erik Witjens, ‘Europol(itiek) en functionele immuniteit. Over de door functionele noodzakelijkheid beperkte jurisdictionele immuniteit van Europol’, Ars Aequi 2005, p. 197-204.

  Erik Witjens, ‘Het voortbouwend appèl in Strafvordering 2001. Enkele opmerkingen over het hoger beroep in het onderzoeksproject Strafvordering 2001 en in het bestuursrecht’, Ars Aequi 2003, p. 730-739.