Niels Büthker

    Juridisch medewerker

    Niels studeerde Bedrijfskunde MER (Management Economie en Recht) in Rotterdam (2011-2015). Thans studeert hij rechten in Rotterdam (Erasmus Universiteit). Tijdens zijn studie is hij werkzaam geweest bij een groot Nederlands trustkantoor (2014-2017). Hij was daar werkzaam op de afdeling Legal & Risk Management (Amsterdam) en de afdeling Finance (Rotterdam). Niels is tevens buitengriffier geweest bij de Rechtbank Rotterdam (april 2017 tot december 2019).

    Publicaties

    M.T. van der Wulp, P.C. Verloop en N.C. Büthker, ‘De waarschuwing preventieve stillegging ex artikel 28a Arbowet; van knelpunten naar inzichten’, Sanctierecht & Onderneming 2019/2-3, p. 93-102.