Niels Büthker

    Support lawyer

    Niels studeerde Bedrijfskunde MER (Management Economie en Recht) in Rotterdam (2011-2015). Thans studeert hij rechten in Rotterdam (Erasmus Universiteit). Tijdens zijn studie is hij werkzaam geweest bij een groot Nederlands trustkantoor (2014-2017). Hij was daar werkzaam op de afdeling Legal & Risk Management (Amsterdam) en de afdeling Finance (Rotterdam). Niels is buitengriffier bij de Rechtbank Rotterdam (2017 tot heden).

    Publicaties

    M.T. van der Wulp, P.C. Verloop en N.C. Büthker, ‘De waarschuwing preventieve stillegging ex artikel 28a Arbowet; van knelpunten naar inzichten’, Sanctierecht & Onderneming 2018/2-3, p. 93-102.