Arbeidsrecht advocaat | Libertas Advocaten

  Zoekt u een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat? Libertas Advocaten adviseert bij de overtreding van diverse arbeidswetten.

  Hulp bij bedrijfsongevallen

  Wanneer u binnen uw onderneming te maken krijgt met een bedrijfsongeval kan dit een behoorlijke impact hebben. Zeker als er personen bij het ongeval gewond zijn geraakt, of als gevolg van het ongeval zijn overleden.

  Zodra een dergelijk ongeval nader wordt onderzocht kan er op den duur een strafrechtelijke vervolging worden ingesteld. Deze vervolging kan zijn gericht tegen het bedrijf en/of tegen de personen die bij het ongeval betrokken waren. Als het om een serieuze overtreding van de Arbo-wetgeving gaat kan in het ergste geval de onderneming preventief worden stilgelegd.

  Altijd de beste en meest doeltreffende oplossing

  Onze advocaten kennen de business en de prioriteiten van onze cliënten. De advocaten combineren vakkennis met praktijkervaring tot doeltreffende oplossingen. Uitgangspunt hierbij is heldere advisering over de juridische positie van onze cliënten en over de praktische oplossingen en de (proces)strategie.

  Vraag een kennismakingsgesprek aan

  Om uw zaak te bespreken kunt u een kennismakingsgesprek met een van onze arbeidsrecht advocaten aanvragen. Neem daarvoor contact op door te bellen naar 010 268 17 58 of het contactformulier op de website in te vullen.

  Advies bij preventieve stilleggingen

  Bij een preventieve stillegging wordt een onderneming tijdelijk stilgelegd door de Inspectie SZW. Deze drastische maatregel kan opgelegd worden wanneer een van de arbeidswetten meerdere malen overtreden wordt. Doorgaans wordt bij een eerste overtreding een boete opgelegd. Wanneer er opnieuw in de fout wordt gegaan wordt naast de tweede boete ook een waarschuwing preventieve stillegging gegeven. Bij overtreding nummer drie zal vervolgens tot deze maatregel worden overgegaan.

  Ten aanzien van ernstige overtredingen kan de waarschuwing al bij de eerste boete gegeven worden. Een arbeidsrecht advocaat kan u bij onderzoeken naar bedrijfsongevallen adviseren.

  Wanneer wordt een preventieve stillegging opgelegd?

  Wanneer een van de onderstaande arbeidswetten overtreden wordt kan de preventieve stillegging worden opgelegd.

  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
  • Arbeidstijdenwet
  • Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
  • Wet Minimumloon (WML)
  • Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi)
  • Besluit risico zware ongevallen (Brzo)

  Libertas Advocaten adviseert bij onderzoeken en verleent bijstand aan bedrijven en personen in straf- en bestuurszaken.

  Betaalbare rechtshulp van een deskundig arbeidsrecht advocaat

  Wanneer een onderzoek naar de overtreding van een van deze wetten wordt gestart kan een arbeidsrecht advocaat u daarbij van rechtsbijstand voorzien. De advocaten van Libertas Advocaten kunnen u adviseren met het oog op het intrekken van een gegeven waarschuwing, of het afwenden van een opgelegde preventieve stillegging. Onze dienstverlening is gebaseerd op heldere afspraken en betaalbare tarieven. Wij gaan voor u op zoek naar een doeltreffende oplossing.

  • Topadvocaten met veel praktijk ervaring
  • Juridisch maatwerk
  • Betaalbare rechtsbijstand
  • Duidelijke afspraken
  • Wij vinden doeltreffende oplossingen

  Wilt u meer weten?

  Bent u benieuwd wat een arbeidsrecht advocaat van Libertas Advocaten te Rotterdam voor u kan betekenen? Vraag dan om een oriënterend gesprek, waarin we uw zaak met u kunnen doornemen. Om dit gesprek aan te vragen kunt u contact opnemen door te bellen naar het volgende telefoonnummer: 010 268 17 58. Ook kunt u het contactformulier op de contactpagina invullen.

  Contact Opnemen