Bedrijfsongevallen en Arbo-wetgeving

    Bedrijfsongevallen kunnen een grote impact hebben op een bedrijf. Zeker als daarbij mensen gewond zijn geraakt of zelfs zijn komen te overlijden. Daarnaast kunnen bedrijfsongevallen kunnen worden onderzocht door de politie en toezichthouders. Dit kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van het bedrijf en van bij het bedrijfsongeval betrokken personen, alsook tot bestuurlijke handhaving. Bij ernstige overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbo-wetgeving) moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van het opleggen van (een waarschuwing) preventieve stillegging. Libertas Advocaten adviseert bij deze onderzoeken en verleent bijstand aan bedrijven en personen in straf- en bestuurszaken.