Bijdrage Erik Witjens in het Nederlands Juristenblad

    In NJB nummer 41 verscheen een artikel dat onze kantoorgenoot Erik Witjens samen met zijn voormalig kantoorgenoot Nils Gonzalez Bos (Houthoff) schreef: ‘Goed beslagen ten eis komen’ (p. 3066 e.v.). Het onderwerp betreft de proportionaliteit van conservatoire beslagen in het (financieel-economisch) strafrecht.

    Door (met name) het Functioneel Parket wordt vaak voor grote bedragen conservatoir beslag gelegd onder bedrijven en hun bestuurders. Dit terwijl er met regelmaat een wanverhouding bestaat met de uiteindelijke sanctie. Tevens kunnen de legale economische activiteiten van een rechtspersoon daar ernstig door gehinderd worden. In hun artikel bespreken Gonzalez Bos en Witjens, of de huidige situatie in overeenstemming is het de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van De Mens.