Opnieuw Bijdrage Erik Witjens in het Nederlands Juristenblad

    Samen met Monique van der Linden (Stibbe Amsterdam) heeft onze kantoorgenoot Erik Witjens een bijdrage geschreven over de bevoegdheid tot stillegging van werk: ‘Inspectie SZW: Stilleggen Zonder Waarborgen?’ Arbeidsinspecteurs van de Inspectie SZW mogen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (ook wel: Arbowet) werkzaamheden in ondernemingen stilleggen als zij van mening zijn dat er ‘ernstig gevaar’ voor personen bestaat. In het artikel wordt betoogd dat deze bevoegdheid van Arbeidsinspecteurs niet met voldoende waarborgen is omgeven. Dat is kwalijk gelet op de ingrijpendheid van de bevoegdheid tot stillegging. Daarnaast is het onverklaarbaar dat dezelfde soort bevoegdheid in de Wet Economische Delicten wél met voldoende waarborgen (waaronder een rechterlijke toets) is vormgegeven.

    In hun bijdrage in NJB nummer 40 (pp. 3008-3017) gaan Witjens en Van der Linden in op de jurisprudentie over dit onderwerp, beschrijven zij welke veranderingen de Inspectie SZW zou moeten doorvoeren en beschrijven zij een mogelijke benadering hoe arbeidsinspecteurs hun oordeel over ‘ernstig gevaar’ beter kunnen onderbouwen.