Cassatie

    Indien u zich niet kunt verenigen met de beslissing van het hof in uw zaak, dan kunt u deze beslissing door uw advocaat laten voorleggen aan de Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag. Indien de Hoge Raad het met uw standpunt(en) eens is, dan vernietigt hij de aangevochten beslissing. Meestal wordt dan terugverwezen en moet de zaak dan opnieuw worden behandeld. Soms verbetert de Hoge Raad de aangevochten beslissing ook zelf. Libertas Advocaten verleent deskundige en gespecialiseerde bijstand bij beroep in cassatie.

     

    Contact Opnemen