College (bestuurs-)strafrecht masterstudenten Financieel Recht

    Melis van der Wulp zal op donderdag 4 maart 2021 een college verzorgen voor studenten van de masteropleiding Financieel Recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In dit college zal Melis ingaan op de bevoegdheden die de sanctionerende overheid heeft ten aanzien van (rechts-)personen in de financiële sector. Tevens zal Melis toelichten waar zijn werkzaamheden als advocaat van deze (rechts-)personen uit bestaan aan de hand van een aantal casusvoorbeelden.