Commuun strafrecht

    Het ‘commune’ ofwel ‘gewone’ strafrecht is strikt genomen het strafrecht dat is vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht (misdrijven en overtredingen) en het Wetboek van Strafvordering (procesrecht). Daarnaast zijn er enkele bijzondere wetten, die, hoewel zij niet tot het commune strafrecht moeten worden gerekend, vaak toch worden genoemd in dit verband. Als gesproken wordt van een ‘commune praktijk’, dan gaat het bijvoorbeeld om vermogensdelicten (valsheid in geschrift, diefstal, verduistering, oplichting en witwassen). Daarnaast kan worden gedacht aan overtredingen van de Wegenverkeerswet (verkeersongevallen en rijbewijszaken).

    De strafrechtadvocaten van Libertas Advocaten zijn zeer ervaren in de bijstand aan verdachten van bovengenoemde strafbare feiten. Libertas Advocaten adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen. Kies hierom voor een strafrechtadvocaat in Rotterdam!

    Zie ook:

     

    Contact Opnemen