Cursus Wwft voor advocaten

    Op vrijdag 15 mei 2020 verzorgt Paul Verloop een cursus Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) voor advocaten. In het dekanale toezicht wordt meer en meer aandacht besteed aan de naleving van de Wwft door advocaten. Aan de orde zal komen wanneer de Wwft van toepassing is, hoe cliëntonderzoek moet worden verricht en wanneer sprake is van een ongebruikelijke transacties. Daarnaast worden de identificatieverplichtingen op basis van de Voda besproken. De cursus wordt georganiseerd door MHZ-advocaten. U kunt zich aanmelden via advocaatzwiers@gmail.com