Drie bijdragen van kantoorgenoten in Sanctierecht & Onderneming

    In het recent verschenen nummer van Sanctierecht & Onderneming zijn de advocaten van Libertas goed vertegenwoordigd. Melis van der Wulp schreef samen met Isabel Poortman (Houthoff) een artikel over de invulling van maatschappelijke (on)betamelijkheid bij agressieve belastingplanning. Widad Shreki schreef met Melis van der Wulp de vaste actualiteitenrubriek ‘Financieel strafrecht’ met jurisprudentie over de Wwft en terrorismefinanciering. Daarnaast annoteerde Erik Witjens een veroordelend arrest van het Hof Arnhem ten aanzien van een dodelijk arbeidsongeval, waarbij hij concludeert dat het hof ten onrechte tot een veroordeling is gekomen.

    Voor meer informatie zie: https://denhollander.info/SanctierechtOnderneming