Erik Witjens docent beroepsopleiding advocaten in Aruba

    Kantoorgenoot Witjens is door de stichting Professionele Ontwikkeling Praktijkjuristen gevraagd om in de beroepsopleiding voor advocaat-stagiair(e)s te Aruba een cursus ter grootte van acht college-uren te verzorgen over het strafproces en de strategie van de verdediging. Tijdens deze interactieve cursus in week 20 van mei 2019 worden de stagiair(e)s de fijne kneepjes bijgebracht van het (Arubaanse) wetboek van strafvordering en verwerven zij de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het voeren van de verdediging in strafzaken.

    Aan bod komen onderwerpen die variëren van het vermijden van strafvervolging en het omgaan met media-aandacht enerzijds, tot het verrichten van ontlastend onderzoek en de gang van zaken ter terechtzitting anderzijds.