Gastcollege Verdieping straf(proces)recht Open Universiteit

    Op 24 juni 2021 verzorgt Marlies Loenen in het kader van Verdieping straf(proces)recht een gastcollege voor de Open Universiteit. Tijdens het gastcollege zal Marlies verschillende onderwerpen behandelen zoals functioneel daderschap, de strafbaarheid van rechtspersonen, feitelijk leidinggeven en immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen.