Melis van der Wulp en Robert Kraaijeveld (AFM) verzorgen op 8 maart 2018 een gastcollege Financial Litigation in de master Financieel Recht (EUR)

    Op 8 maart 2018 (19:00 – 21:00 uur) verzorgen Melis van der Wulp en Robert Kraaijeveld (jurist bij de Autoriteit Financiële Markten, AFM) een gastcollege in het vak Financial Litigation in de master Financieel Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

    In het gastcollege ‘Toedeling van handhaving in de trustsector’ wordt – aan de hand van casuïstiek – behandeld op welke wijze toezicht en handhaving ten aanzien van trustkantoren door De Nederlandsche Bank (DNB) zijn vormgegeven (bestuursrecht). Daarnaast wordt behandeld op welke wijze het Openbaar Ministerie (OM) kan optreden bij onderzoek naar aanleiding van een verdenking van strafbare feiten (strafrecht).

    Beide sprekers vertellen vanuit hun vakgebied (advocaat – toezichthouder) over de bevoegdheden en de rechtsbescherming in het strafrecht en het bestuursstrafrecht. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop de wetgever de keuze voor een sanctiestelsel heeft vormgegeven.