Mr. Marlies Loenen nieuwe kantoorgenote

    Het verheugt ons dat per 1 juni 2020 mr. Marlies Loenen onze praktijk komt versterken. Marlies heeft ruime ervaring met het (bestuurs-)strafrecht en financieel-economische strafzaken. In het verleden was zij onder meer betrokken bij de verdediging in high-profile corruptiezaken. Tevens staat zij regelmatig bedrijven bij die te maken hebben met repressief optreden van toezichthouders, zoals bijvoorbeeld de Inspectie SZW (in de volksmond nog steeds arbeidsinspectie), NVWA en IL&T.

    Marlies was, voordat zij bij Libertas Advocaten in dienst trad, werkzaam bij andere (niche)kantoren in het strafrecht. Ook heeft zij ervaring opgedaan als docente straf(proces)recht bij de Universiteit Leiden en was zij tijdens haar studie als griffier aan de rechtbank Den Haag, sector strafrecht, verbonden. Samen met kantoorgenoot Melis van der Wulp verzorgt zij vanaf medio 2020 de rubriek ‘Ontneming’ in het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming.