PE-Pitstop De nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018

    Op donderdag 18 oktober 2018 (van 15:30 tot 18:45 uur) verzorgt Melis van der Wulp de PE-pitstop over de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 te Hotel Schiphol A4.

    Het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) is in juli door de Tweede Kamer aangenomen. Sinds de introductie in 2004 heeft de Wtt een verschuiving van zelfregulering naar wettelijke regulering en toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) teweeg gebracht. Het nieuwe wetsvoorstel strekt tot ‘verdergaande regulering’.

    De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel betreffen – naast enige technische aanpassingen – maatregelen om integriteit en professionaliteit van trustkantoren te versterken; cliëntenonderzoek te verbeteren; en het toezicht- en handhavingsinstrumentarium uit te breiden (publicatieplicht DNB).

    Aanmelden kan via deze link.