Update Straf(proces)recht 2017

   

  Ontwikkelingen en jurisprudentie strafrecht en strafvordering

  Laat u niet verrassen en zorg dat u op de hoogte blijft met een actuele update van het Straf(proces)recht.

  Deze actualiteitendag biedt u:
  • Een overzicht van zowel recent in werking getreden wetgeving als nieuwe wetsvoorstellen die naar verwachting vanaf 2017 in werking zullen treden
  • Actuele jurisprudentie op het gebied van strafrecht
  • Actuele jurisprudentie op het gebied van strafvordering

  Nieuwe wetsvoorstellen en recent in werking getreden wetgeving
  In afwachting van de enorme stroom aan wetgeving die de modernisering van het Wetboek van Strafvordering zal gaan opleveren, zijn ook in het afgelopen jaar diverse wetten voorbereid en in werking getreden die het waard zijn om te worden besproken.

  In dit verband zal onder meer worden besproken de Wet digitale processtukken, Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, het langdurig toezicht op zeden- en geweldsdelinquenten, de aanpassing van de regeling van samenloop, de eigen bijdrage van verdachten en veroordeelden aan de kosten van strafvordering en slachtofferzorg en de uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers.

  Belangrijke jurisprudentie
  De Hoge Raad heeft zich opnieuw uitgesproken over de ontneming, het medeplegen, het opleggen van levenslang, over opzet, over feitelijk leidinggeven, en de delicten oplichting, mensenhandel en witwassen.

  Strafvorderlijk zal er uiteraard aandacht zijn voor de rechtsbijstand bij het verhoor en het Unierecht. Daarnaast wordt ingegaan op het opleggen van voorlopige hechtenis, op vormverzuimen, de redelijke termijn, beklag en op de ontwikkelingen in de jurisprudentie op het gebied van het horen van getuigen.

  Bovenstaande is een selectie van de onderwerpen. Recente ontwikkelingen zullen natuurlijk ook worden besproken.

  Docenten:
  prof. mr. Hans de Doelder – Hoogleraar Straf(proces)recht, University of Curaçao, em. Hoogleraar Straf(proces)recht, Erasmus Universiteit Rotterdam

  mr. Paul verloop – Strafrechtadvocaat en Partner, Libertas Advocaten, Rotterdam

  1 juni 2017

  Van der Valk Hotel Breukelen – Stationsweg 91 (3621 LK) Breukelen

  Inschrijven kan via https://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/update-strafprocesrecht-2017-2600156