Extra cursussen Wtt 2018 en Btt 2018

  De Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018) zijn met ingang van 1 januari 2019 in werking getreden.

  De Wtt 2018 brengt aanvullende eisen voor trustkantoren met zich mee. DNB krijgt met de nieuwe wet meer bevoegdheden, waaronder het opleggen van hogere sancties en het openbaar maken van opgelegde sancties. Het besluit werkt enkele zaken uit de Wtt 2018 uit. Het gaat onder meer om regels over de toetsing van bestuurders van trustkantoren, de integere bedrijfsvoering en de compliance- en auditfunctie. Verder worden de boetecategorieën voor overtreding van de verschillende bepalingen uit de wet geregeld.

  Libertas Advocaten verleent bijstand aan trustkantoren in strafrechtelijke procedures (Openbaar Ministerie) en bestuursstrafrechtelijke procedures (DNB). De afgelopen jaren heeft Libertas Advocaten diverse cursussen verzorgd over de Wtt 2018 (o.a. voor Sdu Licent Academy en inhouse cursussen). Tijdens deze bijeenkomsten is behandeld wat de nieuwe verplichtingen zijn waaraan trustkantoren dienen te voldoen en welke nieuwe bevoegdheden DNB heeft om handhavend op te treden. Desgewenst worden deze cursussen ook inhouse aangeboden.

  Graag brengen wij alvast enkele reeds geplande bijeenkomsten onder uw aandacht:

  Sdu Licent Academy, PE-pitstop op dinsdag 19 maart 2019;

  Sdu Licent Academy, kwartaalbijeenkomst op donderdag 21 maart 2019;

  Sdu Licent Academy, PE-pitstop donderdag 16 mei 2019.

  Nadere informatie volgt.