Over ons

Libertas Advocaten

Libertas Advocaten is een uniek advocatenkantoor gevestigd in Rotterdam. Het kantoor is gespecialiseerd in het strafrecht en het bestuursstrafrecht (tezamen ‘sanctierecht’). Bij Libertas Advocaten werken advocaten uit de top van de Nederlandse gespecialiseerde sanctierecht advocatuur in teamverband.

Libertas Advocaten heeft een landelijke praktijk. Het kantoor staat bedrijven en particulieren bij, die worden geconfronteerd met vraagstukken op het terrein van toezicht, opsporing, bestuurlijke handhaving en strafrecht. Het kantoor is gespecialiseerd in onderzoeken waarbij strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bevoegdheden tegelijkertijd kunnen worden ingezet.

De praktijk van Libertas Advocaten omvat diverse sectoren/branches. Zo is het kantoor onder andere actief in de maritieme sector, transport, energie, petrochemie, bouw/constructie, vastgoed en diverse gespecialiseerde dienstverleners, zoals financiële instellingen, accountants- en trustkantoren.

Door onze samenwerking met andere gespecialiseerde advocatenkantoren (bijvoorbeeld op het terrein van fiscaal recht) kan ten aanzien van het gehele spectrum van handhaving bijstand worden verleend. Ook indien in zaken civiele vraagstukken spelen, kan de samenwerking met advocatenkantoren uit het netwerk van Libertas Advocaten worden ingezet.

Tegenwicht tegen de handhavende overheid
Onze advocaten combineren de kennis van verschillende rechtsgebieden. Onderzoek en handhaving kan evenwel niet in alle gevallen worden voorkomen. In dat geval is het team van Libertas Advocaten een deskundige tegenstander van het Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst, de FIOD, financiële toezichthouders (BFT, AFM en DNB) en andere toezichthoudende instanties (zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie, de NVWA en de ILT). Kortom, Libertas Advocaten biedt een tegenwicht tegen de handhavende overheid.

Helder advies
Onze advocaten kennen de business en de prioriteiten van onze cliënten. De advocaten combineren vakkennis met praktijkervaring tot doeltreffende oplossingen. Uitgangspunt hierbij is heldere advisering over de juridische positie van onze cliënten en over de praktische oplossingen en de (proces)strategie.

Libertas Corporate Defense Lawyers
Libertas Advocaten is de handelsnaam van Libertas Corporate Defense Lawyers B.V. Op de tussen de betreffende opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht zijn bij uitsluiting van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Libertas Advocaten
Kantoorklachtenbrochure
Klachtenregeling

MCT Melis
MCT Paul