Publicatie 30.11.2023

De-risking en de poortwachtersfunctie

De afgelopen jaren wordt de dienstverlening van trustkantoren, vanwege de daaraan inherente risico’s, met steeds meer behoedzaamheid tegemoet getreden. In deze bijdrage wordt behandeld wat de-risking inhoudt en de wijze waarop het fenomeen de-risking zich verhoudt tot de poortwachtersfunctie van banken. Voorts wordt het juridisch kader van de-risking besproken. Vervolgens wordt de poortwachtersfunctie van zowel banken als trustkantoren nader besproken. Aansluitend wordt de praktijk van de-risking behandeld, waarbij onder andere wordt ingegaan op de risico’s van dit fenomeen.

Gepubliceerd door
Nicky Goes en Melis van der Wulp