Publicatie 02.03.2022

De Europese sancties tegen Rusland en de doorwerking en gevolgen daarvan voor de Nederlandse rechtspraktijk

Oud-kantoorgenoot Marlies Loenen heeft een artikel gepubliceerd over de Europese sancties tegen Rusland en de doorwerking en gevolgen daarvan voor de Nederlandse rechtspraktijk.

Door de invasie van Rusland in Oekraïne staan internationale sancties volop in de aandacht. Vanuit de Europese Unie zijn in razend tempo meerdere sanctiepakketten aangenomen met beperkende maatregelen tegen Rusland. De impact van de Europese sancties op Nederland is groot. Eenieder in Nederland is zelf verantwoordelijk voor de juiste naleving van alle sanctiemaatregelen, waarbij bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke consequenties dreigen indien wordt gehandeld in strijd met de sanctieregelingen. Door de technische en complexe inhoud van de sancties en de veelheid aan maatregelen, is correcte naleving echter geen eenvoudige taak.

In haar artikel bespreekt Marlies de juridische achtergrond van de Europese sancties en de doorwerking en uitvoering daarvan in Nederland. Daarnaast worden de huidige Europese sanctiepakketten en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse rechtspraktijk besproken. Afsluitend worden enkele opmerkingen gemaakt over het belang van naleving, het toezicht houden op en de handhaving van de Europese sancties.

Het artikel is gepubliceerd in het Nederlands tijdschrift voor Europees recht en is hier te raadplegen.

Gepubliceerd door
Marlies Loenen