Mr. Marlies Loenen

  Advocaat

  Marlies studeerde zowel strafrecht als staats- en bestuursrecht in Leiden. Als docent bij de sectie Strafrecht aan de Universiteit Leiden verzorgde zij onderwijs in het straf- en strafprocesrecht. In 2015 is Marlies beëdigd als advocaat, waarna zij werkzaam is geweest bij Sjöcrona van Stigt Advocaten en aansluitend bij een Haags advocatenkantoor (2015-2020). Haar praktijk omvat de behandeling van fraudezaken, economische strafzaken en zaken op het gebied van het bestraffend bestuursrecht. Daarnaast is zij vaste medewerker bij het tijdschrift Sanctierecht & Onderneming.

  Marlies is werkzaam op het gebied van het sanctierecht. Zij staat ondernemingen en privépersonen bij die worden verdacht van of geconfronteerd met fraude, overtreding van milieuwetgeving, arbeids- en verkeersongevallen en corruptie. Daarnaast behandelt zij zaken op het gebied van het commune strafrecht. Marlies is lid van de Women’s White Collar Defense Association (Dutch chapter) en vervult daarbinnen de functie van Co-Chapter Leader / Secretary. Daarnaast is zij lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten en lid van de werkgroep Internationaal Strafrecht van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

  Marlies heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: strafrecht, te weten financieel economisch strafrecht en milieu strafrecht. Deze registratie verplicht Marlies elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

  Publicaties

  M.A. Loenen, ‘De Europese sancties tegen Rusland en de doorwerking en gevolgen daarvan voor de Nederlandse rechtspraktijk’, NtER 2022/1/2, p. 40-46.

  M.A. Loenen, ‘Advies Europese Bankautoriteit noopt tot herbezinning witwasaanpak banken’, opiniestuk Accountant.nl d.d. 21 januari 2022.  

  M.T. van der Wulp en M.A. Loenen, annotatie bij Hoge Raad 22 juni 2021, nr. 19/04811, ECLI:NL:HR:2021:948 en ECLI:NL:PHR:2021:286 Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, 2021/6.

  S. Oosterhof en M.A. Loenen, ‘Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao, oude wijn in nieuwe zakken?’, Column in BijzonderStrafrecht 10 september 2019.

  M.A. Loenen, ‘Megaschikkingen: het buitenspel zetten van rechter en burger?’, Column in BijzonderStrafrecht 16 december 2014.