Libertas Advocaten

  Libertas Advocaten is een uniek advocatenkantoor gevestigd in Rotterdam. Bij Libertas Advocaten werken advocaten uit de top van de gespecialiseerde sanctierecht advocatuur in teamverband. Door onze samenwerking met advocaten op het terrein van het fiscaalrecht kan ten aanzien van het gehele spectrum van handhaving bijstand worden verleend. Dat wil zeggen dat Libertas Advocaten bedrijven en particulieren bijstaat, die worden geconfronteerd met vraagstukken op het terrein van toezicht, fiscaal recht en strafrecht.

  Tegenwicht tegen de handhavende overheid

  Onze advocaten kunnen de kennis van deze verschillende rechtsgebieden combineren. Onderzoek en handhaving kan evenwel niet in alle gevallen worden voorkomen. In dat geval is het team van Libertas Advocaten een deskundige tegenstander van het OM, de Belastingdienst, de FIOD, financiële toezichthouders (zoals de AFM, het BFT en DNB) en andere toezichthoudende instanties (zoals de Inspectie SZW en tuchtcolleges). Kortom, Libertas Advocaten biedt een tegenwicht tegen de handhavende overheid.

  Helder advies

  Onze advocaten kennen de business en de prioriteiten van onze cliënten. De advocaten combineren vakkennis met praktijkervaring tot doeltreffende oplossingen. Uitgangspunt hierbij is heldere advisering over de juridische positie van onze cliënten en over de praktische oplossingen en de (proces)strategie. Anders dan de meeste gevestigde kantoren maakt Libertas Advocaten gespecialiseerde bijstand betaalbaar en maken wij daarover – vooraf – duidelijke afspraken.

  Libertas Corporate Defense Lawyers

  Libertas Advocaten is de handelsnaam van Libertas Corporate Defense Lawyers B.V. Op de tussen de betreffende opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht zijn bij uitsluiting van toepassing de onderhavige Algemene Voorwaarden Libertas Advocaten.