Mr. Widad Shreki

  Advocaat

  Widad studeerde strafrecht in Rotterdam. Na haar afstuderen is zij als juridisch medewerker werkzaam geweest bij de Rechtbank Rotterdam. In 2012 is zij beëdigd als advocaat. Zij heeft enkele jaren een algemene praktijk gevoerd bij een Rotterdams advocatenkantoor, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan met de behandeling van commune strafzaken. Voorts is zij als advocaat werkzaam geweest bij een Haags advocatenkantoor, waar zij haar praktijk heeft uitgebreid met de behandeling van fraudezaken, economisch strafrecht en milieustrafzaken. Daarnaast is zij vaste medewerker bij het tijdschrift Sanctierecht & Onderneming.

  Widad is werkzaam op het gebied van het sanctierecht. Zij staat ondernemingen en privépersonen bij die worden verdacht van of geconfronteerd met fraude, overtreding van milieuwetgeving, arbeids- en verkeersongevallen. Daarnaast behandelt zij zaken op het gebied van het commune strafrecht en zaken waarin het jeugdstrafrecht van toepassing is. Zij is lid van de Women’s White Collar Defense Association (Dutch chapter).

  Widad heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: strafrecht, te weten financieel economisch strafrecht, milieu strafrecht en jeugdstrafrecht. Deze registratie verplicht Widad elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

  Publicaties

  M.T. van der Wulp en W.M. Shreki, ‘Commentaar op artt. 328bis, 329 – 339 en 354 Sr, in: Sdu Commentaar Strafrecht, Den Haag: Sdu 2019, p. 1338-1389, 1400-1416 en 1464-1465’.

  Sdu Commentaar strafrecht 2018 (online publicatie), de artikelen: 328bis, 329, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 338, 354 Sr, in M.L.C.C. de Bruijn Lückers, G. Knobbout, V. Mul, A.L.J. van Strien, M. van Strien en E.A. van der Wal (red.), Sdu Commentaar Strafrecht, Den Haag: Sdu, 2018.

  W.M. Shreki e.a., Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s, TvCo-2017-nr.-2, p. 88-95.

  W.M. Shreki en M.T. van der Wulp, Politically exposed persons in Holland, Strafblad maart 2017, Sdu, p. 64-68.