Mr. dr. Erik Witjens nieuwe kantoorgenoot

    Het verheugt ons dat Erik Witjens in dienst is getreden bij Libertas Advocaten. Daarvoor was Erik werkzaam als advocaat bij het Haagse kantoor Sjöcrona van Stigt advocaten. In 2011 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) op het proefschrift ‘Causaliteit in het strafrecht. De redelijke toerekening vergeleken met het privaatrecht.’

    Erik is werkzaam op het gebied van het sanctierecht. Hij staat ondernemingen en privépersonen bij die worden verdacht van of geconfronteerd met fraude, overtreding van financiële wetgeving, arbeids- en verkeersongevallen en (internationale) corruptie. Erik heeft ruime ervaring in strafcassaties.