Jeff van den Uithoorn

Advocaat
Jeff is sinds december 2023 verbonden aan Libertas Advocaten. Jeff is werkzaam op het gebied van het bijzonder strafrecht en het sanctierecht. Hij staat ondernemingen en privépersonen bij die worden verdacht van of geconfronteerd met fraude, overtreding van milieuwetgeving, arbeids- en verkeersongevallen en corruptie. Daarnaast behandelt hij zaken op het gebied van het commune strafrecht.

Opleiding en carrière
Jeff studeerde strafrecht (cum laude) in Utrecht. Tijdens zijn studie is hij als juridisch medewerker bij Moszkowicz Advocaten te Utrecht werkzaam geweest (2017-2020). Na zijn afstuderen heeft hij bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch gewerkt als (senior) gerechtssecretaris (2021-2023). In laatstgenoemde hoedanigheid was Jeff betrokken bij de behandeling van (grote) strafzaken, door zowel reguliere als specialistische strafkamers, te weten de ontnemingskamer, de megakamer en de economische strafkamer.

Expertisegebieden

Fraudeonderzoeken verschillen in omvang en impact. Het kan gaan om de verdenking van een vals document tot een omvangrijke boekhoudfraude. Bij grotere fraudeonderzoeken kan het bovendien zo zijn dat rekening moet worden gehouden met belangstelling van de media.

Bij fraudeonderzoeken moet worden gedacht aan uitkeringsfraude, hypotheekfraude, faillissementsfraude, kredietfraude, PGB-fraude, BTW-fraude, bouwfraude en vastgoedfraude.

De advocaten van Libertas Advocaten zijn ervaren in het verlenen van bijstand bij fraudeonderzoeken. Hierbij moet worden gedacht aan bijstand bij een doorzoeking of inval, alsook aan bijstand bij de verhoren van de medewerkers van een bedrijf en het (eventuele) vervolgtraject. Uitgangspunt is dat hierbij altijd de mogelijkheden van buitengerechtelijke afdoening worden verkend, waarbij bedrijven en medewerkers de gang naar de rechter kan worden bespaard.

Advocaten

Arbeidsongevallen kunnen een grote impact hebben op een bedrijf. Zeker als daarbij mensen ernstig gewond zijn geraakt of zelfs zijn komen te overlijden. Daarnaast kunnen arbeidsongevallen worden onderzocht door de politie en toezichthouders (Arbeidsinspectie).

Dit kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van het bedrijf en van bij het arbeidsongeval betrokken personen, alsook tot bestuurlijke handhaving. Bij ernstige overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbo-wetgeving) moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van het opleggen van (een waarschuwing) preventieve stillegging.

Preventieve stillegging
Preventieve stillegging houdt in dat de Arbeidsinspectie (werkzaamheden van) een bedrijf kan stilleggen. Kort gezegd kan een preventieve stillegging worden opgelegd wanneer voor de derde keer een boete wordt opgelegd voor eenzelfde soort overtreding. Bij de tweede overtreding wordt een waarschuwing preventieve stillegging gegeven. Bij ernstige overtredingen wordt al bij de eerste boete de waarschuwing preventieve stillegging gegeven en bij de tweede boete kan de preventieve stillegging worden opgelegd.

Toepassing preventieve stillegging bij overtreding arbeidswetten
De preventieve stillegging kan onder andere worden ingezet bij overtreding van de volgende arbeidswetten:
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
Besluit risico zware ongevallen (Brzo)

Libertas Advocaten adviseert bij deze onderzoeken en verleent bijstand aan bedrijven en personen in straf- en bestuurszaken. Daarbij adviseert Libertas Advocaten bijvoorbeeld over de mogelijkheden van de intrekking van een waarschuwing preventieve stillegging, alsook over de wijze waarop een preventieve stillegging kan worden afgewend.

Advocaten

De strafrechtelijke bestrijding van corruptie is toegenomen. Op zowel nationaal als internationaal niveau krijgen bedrijven en particulieren te maken met vervolgende instanties die corruptie en omkoping hoog op de agenda hebben staan. De Nederlandse wetgeving is aangepast om corruptie efficiënter op te kunnen sporen en zwaarder te kunnen straffen. Libertas Advocaten heeft de expertise om bedrijven en particulieren bij te staan die op verdenking van corruptie en omkoping in beeld zijn gekomen.

Advocaten

Verkeersongevallen hebben een grote impact op zowel slachtoffers als verdachten. Bovendien kan naar aanleiding van een verkeersongeval of een andere overtreding van de Wegenverkeerswet het rijbewijs worden ingevorderd.

Libertas Advocaten is gespecialiseerd in de bijstand aan verdachten van verkeersovertredingen en in zaken waarin het rijbewijs op het spel staat.

Advocaten

Bedrijven en particulieren die actief zijn in de milieu sector hebben in hun bedrijfsvoering te maken met verplichtingen op grond van milieu- en arbeidsomstandighedenwetgeving. Hierbij kan worden gedacht aan kwesties in verband met (het niet naleven van) vergunningen, afvalstoffen (EVOA), bestrijdingsmiddelen (gewasbescherming en biociden) verontreiniging (emissies) en veiligheid (BRZO).

Dit rechtsgebied kenmerkt zich door de verschillende toezichthouders (milieupolitie, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), regionale milieudiensten (zoals DCMR), Arbeidsinspectie), FIOD en OM. In milieu-zaken is kennis van de advocaat van deze bijzondere wet- en regelgeving vereist. Daarnaast is kennis van het (economisch)strafrecht vereist.

Libertas Advocaten combineert de kennis van deze rechtsgebieden in haar bijstand aan bedrijven.

Advocaten

Andere teamleden

Melis van der Wulp

Partner Melis van der Wulp

Paul Verloop

Partner Paul Verloop

Talat van Nispen

Advocaat Talat van Nispen

Laura van Bavel

Advocaat Laura van Bavel

Esmé van Schaik

Advocaat Esmé van Schaik

Babette Petri

Bedrijfskundige/juridisch medewerker Babette Petri

Daphne Kroes

Juridisch medewerker Daphne Kroes

Eda Karakus

Juridisch medewerker Eda Karakus