Publicatie 21.12.2023

Annotatie bij Hoge Raad 7 februari 2023: “Geen ontneming inkomsten belastingadviseur na veroordeling valsheid in geschrift”

In de laatste editie van Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming hebben Talat van Nispen en Laura van Bavel een annotatie geschreven bij het arrest van de Hoge Raad van 7 februari 2023. In dit arrest staat de vraag centraal of het onjuist indienen van aangiften inkomstenbelasting door een belastingadviseur heeft geleid tot enig wederrechtelijk verkregen voordeel. Het OM was in deze zaak van opvatting dat alle inkomsten die de belastingadviseur verwierf bij het indienen van de aangiften, ongeacht of deze juist waren of niet, aangemerkt moeten worden als wederrechtelijk verkregen voordeel. In deze annotatie bespreken Talat van Nispen en Laura van Bavel de diverse benaderingswijzen voor vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Er wordt verder kritisch gekeken naar de benadering van de Hoge Raad in deze zaak.

Gepubliceerd door
Talat van Nispen, Laura van Bavel