Publicatie 01.05.2023

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 15 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:757

Aan één van de 'Big Four'-accountantskantoren is door de rechtbank Amsterdam een geldboete opgelegd van € 240.000 ter zake het meermalen opzettelijk overtreden van de meldplicht bij een ongebruikelijke transactie ex artikel 16 lid 1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Het accountantskantoor werd gedagvaard nadat het een transactieaanbod ter zake van feiten die aan het licht kwamen in het onderzoek 'Houston' (medio 2018) van de hand had gewezen. De uitspraak biedt een overzicht van de relevante kaders met betrekking tot de beoordeling of sprake is van een ongebruikelijke transactie en zo ja, of deze tijdig en volledig is gemeld.

Gepubliceerd door
Melis van der Wulp en Talat van Nispen