Strafrechtadvocaat Rotterdam

  Bent u op zoek naar een strafrechtadvocaat in Rotterdam? Advocatenkantoor Libertas Advocaten te Rotterdam verleent bijstand in strafzaken aan particulieren en ondernemingen. Daarnaast verleent Libertas Advocaten bijstand op het terrein van het bestuursstrafrecht. Kort gezegd gaat het hierbij om het toezicht (waarbij informatie wordt ingewonnen van bedrijven en particulieren) en handhaving, dat wil zeggen bestuursrechtelijk sanctionerend optreden van de overheid (boetetrajecten). De strafrechtadvocaten van Libertas Advocaten adviseren u over de juridische en strategische belangen (o.a. publiciteit, reputatieschade en bedrijfsvoering) indien u of uw onderneming, het management en/of uw werknemers worden geconfronteerd met onderzoek, handhaving of strafrechtelijke vervolging. Voor advies van een strafrecht advocaat te Rotterdam kunt u ons benaderen voor een oriënterend gesprek.

  Libertas Advocaten

  Bij Libertas Advocaten werken ervaren strafrechtadvocaten, die afkomstig zijn uit de top van de Nederlandse strafrechtadvocatuur. De strafrechtadvocaten van Libertas Advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van het economisch strafrecht (o.a. financieel strafrecht, milieu strafrecht en complexe fraudezaken), het commune strafrecht (o.a. witwassen, valsheid in geschrift en misdrijven of overtredingen) en het bestuursstrafrecht (o.a. arbeids- en bedrijfsongevallen). De advocaten combineren vakkennis met praktijkervaring tot doeltreffende oplossingen. Uitgangspunt hierbij is heldere advisering over de juridische positie van onze cliënten en over de praktische oplossingen en de (proces)strategie. Anders dan de meeste gevestigde kantoren maakt Libertas Advocaten gespecialiseerde bijstand betaalbaar en maken wij daarover – vooraf – duidelijke afspraken.

  Particulieren en ondernemingen, die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen, zijn gebaat bij een degelijke voorlichting over de rechten en plichten gedurende alle fasen van het strafproces, dan wel het boetetraject. Uitgangspunt hierbij is dat de strafrechtadvocaten van Libertas Advocaten altijd streven naar het voorkomen van strafvervolging. De strafrechtadvocaten van ons kantoor hebben ruime ervaring met buitengerechtelijke afdoening van strafzaken.

  Deskundige strafrecht advocaat in Rotterdam

  De bijstand van Libertas Advocaten is in de eerste plaats op gericht op het voorkomen van een proces. Libertas Advocaten heeft gezien de expertise van het kantoor een landelijke praktijk. Libertas Advocaten is de strafrechtadvocaat in Rotterdam voor bedrijven en particulieren. Indien u op zoek bent naar een strafrechtadvocaat in Rotterdam kunt u contact met ons opnemen. De strafrechtadvocaten van Libertas Advocaten hebben ruime ervaring in het verlenen van bijstand aan particulieren voor wie reputatie, gezien hun functie of beroep, van groot belang is. Daarnaast verleent Libertas Advocaten bijstand aan ondernemingen in diverse sectoren, zoals de bouw, industriële productie, MKB, ICT, transport, banken, trustkantoren en diverse beroepsgroepen, zoals accountants, advocaten, belastingadviseurs en notarissen.

  Contact Opnemen