Symposium Wtt 2018

  Op dinsdag 3 juli 2018 vindt het Symposium Wet toezicht trustkantoren 2018 plaats. Tijdens dit symposium worden, onder leiding van dagvoorzitter mr.dr. Melis van der Wulp, de belangrijkste aspecten van de nieuwe Wtt 2018 behandeld vanuit het perspectief van o.a. trustbranche, advocatuur en toezichthouder. Naast het wettelijk kader worden de impact op de (trust)praktijk besproken en is er de nodige ruimte voor discussie.

  Onderwerpen en sprekers

  Wetsvoorstel en toelichting totstandkoming
  Melis van der Wulp, advocaat en partner bij Libertas Advocaten, specialist wet- en regelgeving trustkantoren
  Thom de Jong, toezichthouder bij De Nederlandsche Bank
  Laurens Schouten, Coördinerend wetgevingsjurist bij directie Financiële Markten van Ministerie van Financiën

  Impact op de trustpraktijk
  André Zoutendijk, adviseur Governance, Risk & Compliance en oprichter van Develop Your Controls (DYC)
  Legaliteitsbeginsel en level playing field
  Casper Riekerk, advocaat en partner bij Finnius, specialist handhaving en onderzoek door toezichthouders

  Aansprakelijkheid en publicatieplicht
  Jan Leliveld, advocaat en partner bij Van Doorne, specialist sanctierecht

  Sprekersdebat
  Sprekers en onderwerpen onder voorbehoud

  Klik op deze link voor meer informatie en om u aan te melden.