Het UBO-register in aantocht: contouren en ontwikkelingen op Europees niveau

    Op 31 maart 2017 is het wetsvoorstel inzake het UBO-register ter consultatie openbaar gemaakt. De consultatie loopt af op 28 april 2017. Dit wetsvoorstel dient ter implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn (implementatiedatum 26 juni 2017). De ontwikkelingen op Europees niveau staan echter niet stil. Er staan nog verschillende aanscherpingen op stapel. In haar artikel “Het UBO-register in aantocht: contouren en ontwikkelingen op Europees niveau” in OdG 2017/nr. 4 geeft Annemarije Schoonbeek een overzicht van deze ontwikkelingen. Belangrijkste tip is dat als je in te toekomst te maken zou kunnen krijgen met het UBO-register je niet alleen kijkt naar de huidige tekst van de Vierde anti-witwasrichtlijn maar daar ook de voorgestelde wijzigingen bij betrekt. We nodigen je graag uit om verder te lezen. In een volgende publicatie zal zij samen met Dirk de Wolf en Gaby Baaijens ingaan op de implementatiewetsvoorstellen in België, Duitsland en Nederland en meer in het bijzonder de rechtsbescherming in de verschillende landen. Libertas volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het UBO-register op de voet.