Bijdrage Paul Verloop en Erik Witjens Jaarboek Compliance 2019

    In het aan het eind van dit jaar te verschijnen Jaarboek Compliance 2019 (een uitgave van het Nederlands Compliance Instituut) zal onder meer een bijdrage verschijnen van de hand van Paul Verloop en Erik Witjens. Het onderwerp van die bijdrage is de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van compliance medewerkers bij financiële instellingen.

    Dit onderwerp staat momenteel in het bijzonder in de belangstelling vanwege de transactieovereenkomst die door het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie met ING Bank N.V. is gesloten. Volgens de toelichting bij deze overeenkomst waren er geen medewerkers van de bank aan te wijzen als feitelijk leidinggevers voor het niet naleven van de Wwft.  Volgens het Openbaar Ministerie stelt de Hoge Raad voor ‘het vervolgen van personen voor het leiding geven aan dergelijke strafbare feiten, zoals geconstateerd bij ING NL, hoge eisen’. In hun bijdrage gaan Verloop en Witjens na, of compliance medewerkers inderdaad als regel niet zonder meer aansprakelijk zullen zijn voor het niet naleven van Wwft vereisten.