Nieuws 01.05.2021

Interview Academie voor de Rechtspraktijk

Kantoorgenoot Paul Verloop heeft in een interview met Wouter Kurpershoek gesproken over een tweetal recente arresten van de Hoge Raad. Het ene arrest ziet op het gebruik van conclusies uit een loopproces-verbaal voor het bewijs. Het tweede arrest gaat in op de strafbare poging. Via onderstaande links zijn de video’s over deze arresten terug te kijken:

Hoge Raad 9 februari 2021 (gebruik van conclusies uit loopproces-verbaal voor het bewijs).

Hoge Raad 30 maart 2021 (strafbare poging).