Publicatie 01.01.2021

Paul Verloop heeft meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek FORMOBILE

Kantoorgenoot Paul Verloop heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoek van het FORMOBILE consortium. Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een volledige forensische onderzoeksketen gericht op smartphones. Deze onderzoeksketen zal moeten leiden tot een goed gebruik als bewijs in strafzaken van data verkregen uit in beslag genomen smartphones, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de verdachte.

Het rapport van het onderzoek van FORMOBILE is hier te vinden.