Publicatie 03.10.2019

Bijdrage Melis van der Wulp in het Tijdschrift voor Ondernemingsrecht en Financieel recht

In aflevering 14 van het Tijdschrift voor Ondernemingsrecht en Financieel recht is het artikel ‘De Wet toezicht trustkantoren 2018. Over een voortgaande strijd om beheersing van integriteitsrisico’s’ van Melis van der Wulp, Karel Frielink en Michiel van Eersel verschenen.

Per 1 januari 2019 gelden nieuwe eisen voor trustkantoren ingevolge de Wet toezicht trustkantoren 2018. Deze eisen beogen de integriteit en professionaliteit van de trustkantoren te versterken om op die manier de integriteitsrisico’s in dit deel van de financiële sector beter te beheersen. Hierdoor moeten witwassen, financieren van terrorisme en andere ongewenste activiteiten in de financiële sector effectiever worden tegengegaan.

In deze bijdrage worden de hoofdpunten van de Wtt 2018 behandeld. Het gaat hierbij om categorieën maatregelen om:

  • de integriteit en professionaliteit van trustkantoren te verbeteren (eerste categorie);
  • het cliëntenonderzoek te verbeteren (tweede categorie);
  • en het toezicht- en handhavingsinstrumentarium uit te breiden (derde categorie).

Gepubliceerd door
Melis van der Wulp