Publicatie 31.03.2019

Bijdrage van Paul Verloop en Erik Witjens aan het Jaarboek Compliance 2019

Paul Verloop en Erik Witjens hebben een bijdrage geschreven voor de jubileum-editie van het Jaarboek Compliance 2019, die eind maart werd gepresenteerd door het Nederlands Compliance Instituut. In hun bijdrage ‘Compliant of complicit?’ (p. 95-108) gaan zij in op de mogelijke aansprakelijkheid van compliance medewerkers van financiële instellingen, mede in het licht van de schikking van 775 miljoen euro van het Openbaar Ministerie met ING Bank ter zake van overtreding van de Wwft en schuldwitwassen.

Verloop en Witjens constateren dat het zeker geen gegeven is dat natuurlijke personen bij dergelijke schikkingen buiten schot blijven, gelet op de geldende maatstaven voor aansprakelijkheid zoals die blijken uit de jurisprudentie.

https://www.compliance-instituut.nl/product/jaarboek-compliance-2019/

Gepubliceerd door
Paul Verloop, Erik Witjens