Actualiteitenrubriek financieel strafrecht in het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming door Widad Shreki en Melis van der Wulp

    In hun bijdrage in nummer 2/3 van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming behandelen Shreki en Van der Wulp een drietal uitspraken van de rechtbank Rotterdam met betrekking tot terrorismefinanciering. In alle drie de uitspraken is een straf verlagende omstandigheid aangenomen dat kennelijk niet is gehandeld vanuit een ideologisch motief, maar uit bezorgdheid over naasten. Dit neemt niet weg dat er, indirect, geld beschikbaar is gesteld aan een terroristische organisatie.