Bijdrage Melis van der Wulp, Paul Verloop en Niels Büthker in het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

    In nummer 2/3 van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming is het artikel van Van der Wulp, Verloop en Büthker verschenen ‘De waarschuwing preventieve stillegging ex artikel 28a Arbowet; van knelpunten naar inzichten’. Zij beschrijven hierin het wettelijke kader en benoemen enkele knelpunten die zich in de praktijk kunnen voordoen. Voorts behandelen Van der Wulp, Verloop en Büthker recente jurisprudentie van de Raad van State en vragen zij zich af welke gevolgen dit heeft voor het ageren tegen de waarschuwing preventieve stillegging.