Bijdrage Melis van der Wulp, Paul Verloop en Niels Büthker in het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

  In nummer 2/3 van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming is het artikel van Van der Wulp, Verloop en Büthker verschenen ‘De waarschuwing preventieve stillegging ex artikel 28a Arbowet; van knelpunten naar inzichten’. Zij beschrijven hierin het wettelijke kader en benoemen enkele knelpunten die zich in de praktijk kunnen voordoen.... Lees verder »

  Actualiteitenrubriek financieel strafrecht in het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming door Widad Shreki en Melis van der Wulp

  In hun bijdrage in nummer 2/3 van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming behandelen Shreki en Van der Wulp een drietal uitspraken van de rechtbank Rotterdam met betrekking tot terrorismefinanciering. In alle drie de uitspraken is een straf verlagende omstandigheid aangenomen dat kennelijk niet is gehandeld vanuit een ideologisch motief,... Lees verder »

  Moet de sloop van zeewaardige schepen onder EVOA vallen?

  Een actueel aandachtsgebied van het Openbaar Ministerie is het tegengaan van het zogeheten “beachen” van (sloop)schepen door strikte handhaving van de EVOA, de Europese Verordening Overbrenging Afval, ook wel: Waste Shipment Regulation (WSR). Op grond van regelgeving die voortvloeit uit deze richtlijnen, zijn bepaalde afvaltransporten verboden en moeten voor andere... Lees verder »

  Erik Witjens docent beroepsopleiding advocaten in Aruba

  Kantoorgenoot Witjens is door de stichting Professionele Ontwikkeling Praktijkjuristen gevraagd om in de beroepsopleiding voor advocaat-stagiair(e)s te Aruba een cursus ter grootte van acht college-uren te verzorgen over het strafproces en de strategie van de verdediging. Tijdens deze interactieve cursus in week 20 van mei 2019 worden de stagiair(e)s de... Lees verder »

  Bijdrage van Paul Verloop en Erik Witjens aan het Jaarboek Compliance 2019

  Paul Verloop en Erik Witjens hebben een bijdrage geschreven voor de jubileum-editie van het Jaarboek Compliance 2019, die eind maart werd gepresenteerd door het Nederlands Compliance Instituut. In hun bijdrage ‘Compliant of complicit?’ (p. 95-108) gaan zij in op de mogelijke aansprakelijkheid van compliance medewerkers van financiële instellingen, mede in het licht van... Lees verder »

  Extra cursussen Wtt 2018 en Btt 2018

  De Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018) zijn met ingang van 1 januari 2019 in werking getreden.De Wtt 2018 brengt aanvullende eisen voor trustkantoren met zich mee. DNB krijgt met de nieuwe wet meer bevoegdheden, waaronder het opleggen van hogere sancties en het... Lees verder »

  Bijdrage Erik Witjens in het Nederlands Juristenblad

  In NJB nummer 41 verscheen een artikel dat onze kantoorgenoot Erik Witjens samen met zijn voormalig kantoorgenoot Nils Gonzalez Bos (Houthoff) schreef: ‘Goed beslagen ten eis komen’ (p. 3066 e.v.). Het onderwerp betreft de proportionaliteit van conservatoire beslagen in het (financieel-economisch) strafrecht.Door (met name) het Functioneel Parket wordt vaak... Lees verder »

  Bijdrage Paul Verloop en Erik Witjens Jaarboek Compliance 2019

  In het aan het eind van dit jaar te verschijnen Jaarboek Compliance 2019 (een uitgave van het Nederlands Compliance Instituut) zal onder meer een bijdrage verschijnen van de hand van Paul Verloop en Erik Witjens. Het onderwerp van die bijdrage is de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van compliance medewerkers bij financiële... Lees verder »

  PE-Pitstop De nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018

  Op donderdag 18 oktober 2018 (van 15:30 tot 18:45 uur) verzorgt Melis van der Wulp de PE-pitstop over de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 te Hotel Schiphol A4.Het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) is in juli door de Tweede Kamer aangenomen. Sinds de introductie in 2004 heeft de... Lees verder »