Bijdrage Melis van der Wulp in het Tijdschrift voor Ondernemingsrecht en Financieel recht

  In aflevering 14 van het Tijdschrift voor Ondernemingsrecht en Financieel recht verschijnt het artikel 'De Wet toezicht trustkantoren 2018. Over een voortgaande strijd om beheersing van integriteitsrisico's' van Melis van der Wulp, Karel Frielink en Michiel van Eersel. Per 1 januari 2019 gelden nieuwe eisen voor trustkantoren ingevolge de Wet toezicht... Lees verder »

  PE-Pitstop Wet Toezicht Trustkantoren 2018

  Op 7 november 2019 zal mr. dr. Melis van der Wulp de PE-Pitstop Wtt 2018 verzorgen. Na afloop van deze cursus kunt u de belangrijkste wijzigingen, die gepaard gaan met de inwerktreding van de nieuwe Wtt 2018, doorgronden. U begrijpt ook welke gevolgen de voorgestelde wijzigingen hebben voor de trustsector.... Lees verder »

  Bijdrage Melis van der Wulp, Paul Verloop en Niels Büthker in het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

  In nummer 2/3 van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming is het artikel van Van der Wulp, Verloop en Büthker verschenen ‘De waarschuwing preventieve stillegging ex artikel 28a Arbowet; van knelpunten naar inzichten’. Zij beschrijven hierin het wettelijke kader en benoemen enkele knelpunten die zich in de praktijk kunnen voordoen.... Lees verder »

  Actualiteitenrubriek financieel strafrecht in het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming door Widad Shreki en Melis van der Wulp

  In hun bijdrage in nummer 2/3 van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming behandelen Shreki en Van der Wulp een drietal uitspraken van de rechtbank Rotterdam met betrekking tot terrorismefinanciering. In alle drie de uitspraken is een straf verlagende omstandigheid aangenomen dat kennelijk niet is gehandeld vanuit een ideologisch motief,... Lees verder »

  Moet de sloop van zeewaardige schepen onder EVOA vallen?

  Een actueel aandachtsgebied van het Openbaar Ministerie is het tegengaan van het zogeheten “beachen” van (sloop)schepen door strikte handhaving van de EVOA, de Europese Verordening Overbrenging Afval, ook wel: Waste Shipment Regulation (WSR). Op grond van regelgeving die voortvloeit uit deze richtlijnen, zijn bepaalde afvaltransporten verboden en moeten voor andere... Lees verder »

  Erik Witjens docent beroepsopleiding advocaten in Aruba

  Kantoorgenoot Witjens is door de stichting Professionele Ontwikkeling Praktijkjuristen gevraagd om in de beroepsopleiding voor advocaat-stagiair(e)s te Aruba een cursus ter grootte van acht college-uren te verzorgen over het strafproces en de strategie van de verdediging. Tijdens deze interactieve cursus in week 20 van mei 2019 worden de stagiair(e)s de... Lees verder »

  Bijdrage van Paul Verloop en Erik Witjens aan het Jaarboek Compliance 2019

  Paul Verloop en Erik Witjens hebben een bijdrage geschreven voor de jubileum-editie van het Jaarboek Compliance 2019, die eind maart werd gepresenteerd door het Nederlands Compliance Instituut. In hun bijdrage ‘Compliant of complicit?’ (p. 95-108) gaan zij in op de mogelijke aansprakelijkheid van compliance medewerkers van financiële instellingen, mede in het licht van... Lees verder »

  Extra cursussen Wtt 2018 en Btt 2018

  De Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018) zijn met ingang van 1 januari 2019 in werking getreden. De Wtt 2018 brengt aanvullende eisen voor trustkantoren met zich mee. DNB krijgt met de nieuwe wet meer bevoegdheden, waaronder het opleggen van hogere sancties en het... Lees verder »

  Bijdrage Erik Witjens in het Nederlands Juristenblad

  In NJB nummer 41 verscheen een artikel dat onze kantoorgenoot Erik Witjens samen met zijn voormalig kantoorgenoot Nils Gonzalez Bos (Houthoff) schreef: ‘Goed beslagen ten eis komen’ (p. 3066 e.v.). Het onderwerp betreft de proportionaliteit van conservatoire beslagen in het (financieel-economisch) strafrecht. Door (met name) het Functioneel Parket wordt vaak... Lees verder »