Cursus Wwft voor trustkantoren

  Op 20 mei 2021 verzorgd Melis van der Wulp met Paul Koorn (OrangeTree Tax & Legal) de cursus Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) voor trustkantoren. In deze cursus worden de actualiteiten met betrekking tot de verplichtingen voor trustkantoren op grond van de Wwft behandeld.   Meer informatie en... Lees verder »

  College (bestuurs-)strafrecht masterstudenten Financieel Recht

  Melis van der Wulp zal op donderdag 4 maart 2021 een college verzorgen voor studenten van de masteropleiding Financieel Recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In dit college zal Melis ingaan op de bevoegdheden die de sanctionerende overheid heeft ten aanzien van (rechts-)personen in de financiële sector. Tevens zal... Lees verder »

  Onderzoek illegale trustdienstverlening

  Melis van der Wulp heeft meegewerkt aan een onderzoek naar illegale trustdienstverlening uitgevoerd door de Stichting SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Financiën. Later dit jaar zullen de onderzoeksbevindingen worden gepubliceerd. Lees verder »

  Paul Verloop heeft meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek FORMOBILE

  Kantoorgenoot Paul Verloop heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoek van het FORMOBILE consortium. Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een volledige forensische onderzoeksketen gericht op smartphones. Deze onderzoeksketen zal moeten leiden tot een goed gebruik als bewijs in strafzaken van data verkregen uit in beslag genomen... Lees verder »

  Mr. Marlies Loenen nieuwe kantoorgenote

  Het verheugt ons dat per 1 juni 2020 mr. Marlies Loenen onze praktijk komt versterken. Marlies heeft ruime ervaring met het (bestuurs-)strafrecht en financieel-economische strafzaken. In het verleden was zij onder meer betrokken bij de verdediging in high-profile corruptiezaken. Tevens staat zij regelmatig bedrijven bij die te maken hebben met... Lees verder »

  Drie bijdragen van kantoorgenoten in Sanctierecht & Onderneming

  In het recent verschenen nummer van Sanctierecht & Onderneming zijn de advocaten van Libertas goed vertegenwoordigd. Melis van der Wulp schreef samen met Isabel Poortman (Houthoff) een artikel over de invulling van maatschappelijke (on)betamelijkheid bij agressieve belastingplanning. Widad Shreki schreef met Melis van der Wulp de vaste actualiteitenrubriek 'Financieel strafrecht'... Lees verder »

  Op 17 december 2019 is Paul Verloop beëdigd als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

  Paul is met zijn specialistische kennis en vaardigheden binnen het strafrecht een waardevolle toevoeging aan de rechtspraak. Daarnaast biedt deze functie ook de kans om juist die specialistische kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en daarmee als advocaat te groeien. Paul kijkt erg uit naar deze nieuwe uitdaging en als... Lees verder »

  Actualiteitencursus strafrecht en strafvordering van de Stichting Opleidingen van de Rotterdamse Orde van Advocaten

  Op dinsdag 9 juni 2020 vindt de jaarlijkse actualiteitencursus strafrecht en strafvordering van de Stichting Opleidingen van de Rotterdamse Orde van Advocaten plaats. Paul Verloop geeft deze twee uur durende cursus samen met Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad Edwin Bleichrodt. Lees verder »

  Cursus Wwft voor advocaten

  Op vrijdag 15 mei 2020 verzorgt Paul Verloop een cursus Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) voor advocaten. In het dekanale toezicht wordt meer en meer aandacht besteed aan de naleving van de Wwft door advocaten. Aan de orde zal komen wanneer de Wwft van toepassing... Lees verder »