Introductie inspanningsverplichting Wtt

    Op 2 mei 2016 is het concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wtt 2018) in consultatie gegaan. De aard en de omvang van de wijzigingen ten opzichte van de huidige Wet toezicht trustkantoren (Wtt) zijn zodanig, dat is gekozen voor intrekking van de Wtt. Eén van […]

    Neem contact op
    info@libertasadvocaten.com
    010-268 17 58
    Stel een vraag