Hoe te handelen bij bezoek van de Arbeidsinspectie (NLA)?

  I. Algemeen

  1. Het is raadzaam de arbeidsinspecteurs met twee personen te ontvangen en het onderzoek met zijn tweeën te volgen. Een persoon onderhoudt het contact met de arbeidsinspecteurs, terwijl de tweede aantekeningen maakt van hetgeen voorvalt;
  2. Leg uit wie u bent en wat uw rol is;
  3. Vraag wie de leiding heeft over het onderzoek en vraag deze persoon naar de grondslag en het doel van het onderzoek;
  4. Vraag of sprake is van toezicht (bestuursrechtelijk) of opsporing (strafrechtelijk)
  5. Als sprake is van opsporing: vraag wie er verdachte is in het onderzoek en van welke strafbare feiten dit bedrijf/deze persoon wordt verdacht;
  6. Vraag om het tonen van het bevel of de machtiging waarop de toezicht- /opsporingsbevoegdheden zijn gebaseerd en maak daarvan een kopie of vraag om een afschrift;
  7. Neem contact op met de advocaat (Paul Verloop / Melis van der Wulp) en vraag de arbeidsinspecteurs te wachten op de komst van de advocaat[1];
  8. Begeleid de arbeidsinspecteurs naar een wachtruimte waarin geen stukken en dossiers aanwezig zijn;
  9. Ga niet in op inhoudelijke vragen van de arbeidsinspecteurs;
  10. Voer geen gesprekken met collega’s in het bijzijn van de arbeidsinspecteurs. Alles wat u zegt, kan in een onderzoek gebruikt worden.

  [1] De arbeidsinspecteurs zijn niet verplicht te wachten op de komst van de advocaat.

  II. Inbeslagneming

  Als sprake is van een bestuursrechtelijk onderzoek kunnen de arbeidsinspecteurs inzage vorderen in zakelijke gegevens en bescheiden (art. 5:17 Awb).

  Als sprake is van een strafrechtelijk onderzoek kunnen de arbeidsinspecteurs inzage vorderen van gegevens en bescheiden (art. 19 WED).

  Als sprake is van een strafrechtelijk onderzoek kan echter ook ter inbeslagneming, met machtiging van de officier van justitie, het bedrijf doorzoeken.

  1. Vraag de arbeidsinspecteurs welke voorwerpen zij in beslag willen nemen en probeer deze zelf aan te leveren, dan wel aan te wijzen. Zo voorkomt u dat de ambtenaren in aanraking komen met andere stukken;
  2. Houd bij welke voorwerpen in beslag worden genomen en vraag om een bewijs van ontvangst;
  3. Maak kopieën van documenten die in beslag worden genomen;
  4. Wanneer de arbeidsinspecteurs te kennen geven dat zij computers willen doorzoeken, is het raadzaam voor te stellen dat een persoon van uw ICT-afdeling hiermee zal helpen en de gegevens waarnaar de arbeidsinspecteurs op zoek zijn, zal verstrekken. Probeert u zoveel mogelijk mee te werken bij dit onderzoek teneinde te voorkomen dat de arbeidsinspecteurs besluiten computers mee te nemen;
  5. Houd bij wat de arbeidsinspecteurs kopiëren van de server en de harde schijf. Zo behoudt u het overzicht van de informatie waarover de arbeidsinspecteurs beschikken;
  6. Ga niet in op inhoudelijke vragen van de arbeidsinspecteurs;
  7. Voer geen gesprekken met collega’s in het bijzijn van de arbeidsinspecteurs. Alles wat u zegt, kan in een onderzoek gebruikt worden.

  III. Verhoor[2]

  1. Wanneer de arbeidsinspecteurs aangeven dat zij personen willen verhoren, vraag dan of deze personen wordt aangemerkt als getuige of verdachte en, zo deze personen als verdachte worden aangemerkt, op welke strafbare feiten de verdenking ziet en welke feiten en omstandigheden tot deze verdenking hebben geleid;
  2. Neem zo snel mogelijk contact op met de advocaat;
  3. Maak geen afspraken voor het tijdstip van verhoor;
  4. Probeer te voorkomen dat een verhoor plaatsvindt tijdens een doorzoeking;
  5. Het is van het grootste belang dat er geen verhoren plaatsvinden, voordat de te verhoren persoon heeft gesproken met de advocaat. De arbeidsinspecteurs kunnen medewerking aan een verhoor ter plaatse niet afdwingen.

  Verhoor als getuige

  Wanneer u als getuige wordt aangemerkt, bent u niet verplicht mee te werken aan het onderzoek. U hoeft geen vragen van de arbeidsinspecteurs te beantwoorden, u bent pas verplicht een verklaring af te leggen wanneer u hiertoe wordt opgeroepen door een rechter.

  Als getuige kunt u niet worden meegenomen voor verhoor.

  Verhoor als verdachte

  Wanneer u als verdachte wordt aangemerkt heeft u het recht voorafgaand aan het verhoor met uw advocaat te overleggen, het zogeheten consultatierecht.

  De advocaat mag bij het verhoor aanwezig zijn.

  Als verdachte kunt u zich altijd beroepen op uw zwijgrecht. U bent niet verplicht te antwoorden.

  [2] De onderneming kan niet als getuige worden gehoord. Wel kan de onderneming, via een vertegenwoordiger, als verdachte een verklaring afleggen.

  IV. Dossiervorming

  Maak een dossiermap aan en voorzie deze van de tekst “VERTROUWELIJK/STUKKEN ADVOCAAT” en de datum van het onderzoek;

  Bewaar in deze map alle informatie omtrent het bezoek van de arbeidsinspecteurs (kopieën van legitimatiebewijzen, bevelen en vorderingen, kopieën van gekopieerde of inbeslaggenomen documenten, eigen aantekeningen met betrekking tot het bezoek en correspondentie met de advocaat omtrent dit bezoek).