Mr. dr. Melis van der Wulp

  Partner

  Melis studeerde strafrecht in Rotterdam. In 2012 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) op het proefschrift ‘Regulering van de Nederlandse trustsector’. Hij verzorgde onderwijs voor de sectie Strafrecht en was (gast)docent bij de sectie Financieel recht. Daarnaast was hij betrokken bij de herziening van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Suriname. Melis is als docent verbonden aan de EUR, het Nederlands Compliance Instituut (NCI) en Licent Academy. Daarnaast is hij redacteur van het tijdschrift Sanctierecht & Onderneming. Als advocaat is Melis onder andere werkzaam geweest bij Wladimiroff Advocaten. Melis is een veelgevraagd spreker, docent en adviseur op het terrein van wet- en regelgeving betreffende trustkantoren. Daarnaast verzorgt hij onderwijs op het terrein van het strafrecht en bestuursstrafrecht.

  Melis is werkzaam op het gebied van het sanctierecht. Hij is gespecialiseerd in financiële toezichtwetgeving. Hij staat ondernemingen en privépersonen bij die worden verdacht van of geconfronteerd met fraude, overtreding van financiële wetgeving, arbeids- en verkeersongevallen en (internationale) corruptie. Hij adviseert bedrijven en particulieren die te maken krijgen met verzoeken en vorderingen van opsporingsdiensten, staat hen bij tijdens verhoren (als getuige of verdachte) door opsporingsambtenaren en verzorgt aangiftes voor bedrijven die slachtoffer zijn geworden van fraude. Melis is gespecialiseerd in het bijstaan van het slachtoffer en de benadeelde partij in het strafproces.

  Melis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: strafrecht, te weten financieel economisch strafrecht, fiscaal strafrecht, milieu strafrecht en slachtofferzaken. Deze registratie verplicht Melis elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

   

  Publicaties

  M.T. van der Wulp en C.G.J. van Olst, ‘annotatie bij Hoge Raad 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1701 en Parket bij de Hoge Raad 5 oktober 2021’, Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, 2022/1, p. 18-20.

  M.T. van der Wulp en M.A. Loenen, ‘annotatie bij Hoge Raad 22 juni 2021, nr. 19/04811, ECLI:NL:HR:2021:948 en ECLI:NL:PHR:2021:286’ Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, 2021/6, p. 245-248.

  K. Frielink, M. van Eersel en M.T. van der Wulp, ‘Toezicht trustkantoren in Nederland’ (Recht & Praktijk nr. FR5), Deventer: Wolters Kluwer 2020.

  I.C. Poortman en M.T. van der Wulp, ‘Maatschappelijke (on)betamelijkheid en agressieve belastingplanning’, Sanctierecht & Onderneming 2019/5-6, p. 241-252.

  K. Frielink, M. van Eersel en M.T. van der Wulp, ‘De wet toezicht trustkantoren 2018. Over een voortgaande strijd om beheersing van integriteitsrisico’s’, Ondernemingsrecht 2019-14, Deventer: Kluwer 2019, p. 744-754.

  M.T. van der Wulp en W.M. Shreki, ‘Commentaar op artt. 328bis, 329 – 339 en 354 Sr, in: Sdu Commentaar Strafrecht, Den Haag: Sdu 2019, p. 1338-1389, 1400-1416 en 1464-1465’.

  M.T. van der Wulp, P.C. Verloop en N.C. Büthker, ‘De waarschuwing preventieve stillegging ex artikel 28a Arbowet; van knelpunten naar inzichten’, Sanctierecht & Onderneming 2019/2-3, p. 93-102.

  Sdu Commentaar strafrecht 2018 (online publicatie), de artikelen: 328bis, 329, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 338, 354 Sr, in M.L.C.C. de Bruijn Lückers, G. Knobbout, V. Mul, A.L.J. van Strien, M. van Strien en E.A. van der Wal (red.), Sdu Commentaar Strafrecht, Den Haag: Sdu, 2018.

  R. Stijnen en M.T. van der Wulp, ‘Compliance en de poortwachterfunctie van trustkantoren’, in: M. Jurgens en R. Stijnen: Compliance in het financieel toezichtrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 143-168.

  M.T. van der Wulp en P.C. Verloop, Poortwachters en facilitators in de Nederlandse trustsector, Strafblad juli 2018, p. 33-43.

  Sdu Commentaar strafrecht 2017-2018, de artikelen: 328bis, 329, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 338, 354 Sr, in M.L.C.C. de Bruijn Lückers, G. Knobbout, V. Mul, A.L.J. van Strien, M. van Strien en E.A. van der Wal (red.), Sdu Commentaar Strafrecht, Den Haag: Sdu, 2017, pp. 1338-1339, 1348-1362, 1428-1429.

  M.T. van der Wulp e.a., Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s, TvCo-2017-nr.-2, p. 88-95.

  W.M. Shreki en M.T. van der Wulp, Politically exposed persons in Holland, Strafblad maart 2017, Sdu, p. 64-68.

  M.T. van der Wulp, P.C. Verloop en P. de Haas, ‘De Wet toezicht trustkantoren 2018. Een kritische beschouwing van het conceptwetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren’, Sanctierecht & Onderneming 2016/5-6

  M.T. van der Wulp, ‘De Wet toezicht trustkantoren 2018. Concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren’, in: Jaarboek Compliance 2017, Capelle aan den IJssel: Nederlands Compliance Instituut 2016, p. 393-411.

  E. van Liere, J.T.C. Leliveld en M.T. van der Wulp, ‘Financieel strafrecht’, in: Handboek strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2016, Hoofdstuk 105.

  M.T. van der Wulp en G.P. Roth, ‘Regeling integere bedrijfsvoering 2014; nieuwe verplichtingen voor trustkantoren en de introductie van de auditfunctie’, Sanctierecht & Compliance 2014, nr. 5-6, p. 201-204.

  R.J. de Doelder en M.T. van der Wulp, ‘De vierde witwasrichtlijn en haar gevolgen voor de Nederlandse trustsector’, Sanctierecht & Compliance 2014, nr. 5-6, p. 205-209.

  R. Stijnen en M.T. van der Wulp, ‘Compliance en de poortwachterfunctie van trustkantoren’, in: C. Beuze, M. Jurgens en R. Stijnen: Compliance in het financieel toezichtrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 57-77.

  M.T. van der Wulp, ‘De vergunning voor (trust)dienstverlening in Nederland; al tien jaar het keurmerk voor de Nederlandse trustsector?’, Sanctierecht & Compliance 2014, nr. 1, p. 5.

  M.T. van der Wulp en J.T.C. Leliveld, ‘Strenger sanctiebeleid Arbo wetgeving’, Sanctierecht & Compliance 2014, nr. 1, p. 6-10.

  P.M. van Russen Groen en M.T. van der Wulp, ‘Toedeling van handhaving’ in: Liber amicorum Hans de Doelder, Onbegrensd strafrecht, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 20 december 2013, p. 225-230.

  Sdu Commentaar strafrecht 2013, de artikelen: 328bis, 329, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 338, 354 Sr, in M.L.C.C. de Bruijn Lückers, G. Knobbout, V. Mul, A.L.J. van Strien, M. van Strien en E.A. van der Wal (red.), Sdu Commentaar Strafrecht, Den Haag: Sdu, 2013, pp. 1401, 1409-1420, 1474.

  M.T. van der Wulp, De focus van DNB op ‘ illegale marktpartijen’: afstand van het vestigingsvereiste van de Wet toezicht trustkantoren? Sanctierecht & Compliance 2012, nr. 6, p. 253-259.

  M.T. van der Wulp, Regulering van de Nederlandse trustsector. Strafrechtelijke handhaving van financiële toezichtwetgeving betreffende trustkantoren, (diss. EUR 2012), Zeist: Kerckebosch 2012, pp. 470.

  M.T. van der Wulp, ‘Bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen? M&A advocaten opgelet!’, Advocatenblad 28 juni 2012, p. 22-23.

  M.T. van der Wulp en T.J. van Koningsveld, ‘Partially Compliant’ De FATF-evaluatie 2011 en de Nederlandse trustsector, Sanctierecht & Compliance 2011, nr. 1, p. 17-24.

  A.R. Hartmann en M.T. van der Wulp, ‘Voldoende gedekt? Trustkantoren en de nieuwe Wet controle op rechtspersonen’, in: Jaarboek Compliance 2011, Nieuwerkerk aan den IJssel: Gelling Publishing 2010, p. 283-294.

  M.T. van der Wulp, ‘Verscherping van het toezicht op trustkantoren’, Tijdschrift voor Toezicht, nr. 3, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2010, p. 30-50.

  H. de Doelder en M.T. van der Wulp, ‘Control letters – side letters’, Ondernemingsrecht 2009-15, Deventer: Kluwer 2009, p. 642-649.

  M.T. van der Wulp, ‘Trustkantoren in Nederland: trustdienstverlening en misbruik’, Rotterdam: Erasmus Instituut Toezicht & Compliance 2009, pp. 50.

  M.T. van der Wulp en P.C. Verloop, ‘Politically Exposed Persons’, Tijdschrift voor Compliance, nr. 6 november/december 2008, Deventer: Uitgeverij Den Hollander 2008, p. 254-261.

  M.T. van der Wulp, ‘Anti-terrorismefinanciering’, in: Jaarboek Compliance 2008, Nieuwerkerk aan den IJssel: Gelling Publishing 2007, p. 217-242.