Bijstand van slachtoffers en benadeelde partijen

    Libertas Advocaten is gespecialiseerd in de bijstand van slachtoffers en benadeelde partijen in het strafproces. Recent is de positie van slachtoffers in het strafproces sterk verbeterd. Ook zijn de mogelijkheden toegenomen om als ‘benadeelde partij’ de ‘rechtstreekse schade’ (die is toegebracht door het strafbare feit) in het strafproces vergoed te krijgen. Op de rechten van het slachtoffer en de benadeelde partij kunnen ook de nabestaanden aanspraak maken.

    Slachtoffers van strafbare feiten hebben er baat bij dat hun belangen worden behartigd door een ervaren advocaat, die hen op de hoogte houdt van de stand van zaken en hen kan voorbereiden op de zitting die gaat komen. Een belangrijk aspect daarbij is het gebruik maken van het spreekrecht. Daarnaast is het mogelijk dat een slachtoffer ook schade heeft geleden door het strafbare feit. In dat geval kan het slachtoffer zich stellen als benadeelde partij in het strafproces. Bij omvangrijke vorderingen is het van belang dat deze degelijk onderbouwd zijn en (bij voorkeur) tijdig worden ingediend, zodat een rechter deze in behandeling kan nemen.

    Neem contact op