Mr. Paul Verloop

  Partner

  Paul studeerde strafrecht in Rotterdam. Hij is werkzaam geweest aan de Erasmus Universiteit als directeur van het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS). Hij verzorgde onderwijs in het straf(proces)recht aan studenten, rechters, officieren van justitie, opsporingsambtenaren en advocaten. Daarnaast was hij betrokken bij diverse onderzoeken (o.a. voor het WODC en het Ministerie van Justitie) en was hij betrokken bij de herziening van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Suriname. Paul is als docent verbonden aan de Academie voor de Rechtspraktijk, OSR Juridische Opleidingen en Kerckebosch Uitgeverij/Studiecentrum. Als advocaat is Paul werkzaam geweest bij Sjöcrona Van Stigt en Ploum Lodder Princen op de sectie strafrecht en bestuursrecht. Paul is redactielid van het Jaarboek Compliance (Nederlands Compliance Instituut). Hij is een veelgevraagd spreker, docent en adviseur op het terrein van het strafrecht en bestuursstrafrecht.

  Paul is werkzaam op het gebied van het sanctierecht. Hij staat ondernemingen en privépersonen bij die worden verdacht van of geconfronteerd met fraude, overtreding van milieuwetgeving, arbeids- en verkeersongevallen en (internationale) corruptie. Hij adviseert bedrijven en particulieren die te maken krijgen met verzoeken en vorderingen van opsporingsdiensten, staat hen bij tijdens verhoren (als getuige of verdachte) door opsporingsambtenaren en verzorgt aangiftes voor bedrijven die slachtoffer zijn geworden van fraude.

  Paul is lid van de Raad van de Orde van Rotterdam als portefeuillehouder strafrecht. Paul is voorts lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en betrokken bij de advisering over het project Modernisering Strafvordering en lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Tevens is Paul per 17 december 2019 beëdigd als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Amsterdam.

  Paul heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: strafrecht, te weten financieel economisch strafrecht, milieu strafrecht en internationaal strafrecht. Deze registratie verplicht Paul elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

  Publicaties

  M.T. van der Wulp, P.C. Verloop en N.C. Büthker, ‘De waarschuwing preventieve stillegging ex artikel 28a Arbowet; van knelpunten naar inzichten’, Sanctierecht & Onderneming 2019/2-3, p. 93-102.

  P.C. Verloop en E.M. Witjens, ‘Compliant of complicit? Over de dreiging van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor medewerkers van financiële instellingen’, in: P.A.M. Diekman e.a. (red.), Jaarboek Compliance 2019, Capelle aan den IJssel: Nederlands Compliance Instituut 2019, p. 95-112.

  M.T. van der Wulp en P.C. Verloop, Poortwachters en facilitators in de Nederlandse trustsector, Strafblad juli 2018, p. 33-43.

  P.A.M. Mevis, J.S. Nan, J.H.J. Verbaan, P.C. Verloop, Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering – Boek 0, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, pp. 139.

  M.T. van der Wulp, P.C. Verloop en P. de Haas, ‘De Wet toezicht trustkantoren 2018. Een kritische beschouwing van het conceptwetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren’, Sanctierecht & Onderneming 2016/5-6

  P.C. Verloop en M. West, ‘Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking?’, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, juni 2016, p. 74-81.

  P.C. Verloop en M. Bakker, ‘Tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen, fictie of feit’, Strafblad, juli 2014, p. 182-187.

  P.C. Verloop, ‘De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: geen rustig bezit’, Jaarboek Compliance 2014, Capelle aan den IJssel: Nederlands Compliance Instituut 2014, p. 111-119.

  P.C. Verloop en J.M. Lintz ‘Advocatuurlijk tuchtrecht’ , in: Liber amicorum Hans de Doelder, Onbegrensd strafrecht, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 20 december 2013, p. 205-215

  Diverse commentaren (op o.a. de Wet Economische Delicten) in SDU Commentaar Strafrecht en Strafvordering en in Tekst & Commentaar Internationaal Strafrecht.

  P.C. Verloop, Jurisprudentiële ontwikkelingen ten aanzien van witwassen, Jaarboek Compliance 2012 , Capelle aan den IJssel: Nederlands Compliance Instituut 2012, p. 167-178.

  P.C. Verloop en A.J.M. de Swart ‘Banken en schuldwitwassen’, Jaarboek Compliance 2011, Nieuwerkerk aan den IJssel: Gelling Publishing 2010, p. 231-240.

  P.C. Verloop en J.M. Lintz, ‘Het professioneel verschoningsrecht: soms zijn er grotere belangen dan de waarheidsvinding in strafzaken’, Delikt en Delinkwent afl. 10/74, december 2009, p. 1039-1066.

  M.T. van der Wulp en P.C. Verloop, ‘Politically Exposed Persons’, Tijdschrift voor Compliance, nr. 6 november/december 2008, Deventer: Uitgeverij Den Hollander 2008, p. 254-261.

  ‘Rechter-commissaris en inverzekeringstelling: een paar apart’, met mw. mr. J. uit Beijerse, mr. A.N.J. Korenhof en prof. mr. P.A.M. Mevis, Den Haag, 2008.

  P.C. Verloop, ‘Beklag tegen inbeslagneming’, Delikt en Delinkwent 2008, 2/14, Deventer, februari 2008, p. 174-195.

  P.C. Verloop en A.R. Hartmann ‘Conceptwetsvoorstel wijziging boetestelsel financiële wetgeving gewogen’, Jaarboek Compliance 2008, Nieuwerkerk a/d IJssel, 2007, p. 79-92.