Mededingingsrecht

    De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of bedrijven de concurrentie beperken. Bij een geconstateerde overtreding van de Mededingingswet kan de ACM een boete of een andere straf opleggen. In dat laatste geval moet worden gedacht aan een dwangsom, een ‘bindende aanwijzing tot naleving van de wet’ of het bindend verklaren van een toezegging van het bedrijf.

    Voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 450.000 of 10% van de jaaromzet (indien de jaaromzet hoger is dan € 4,5 miljoen). Het Kabinet is voornemens de boetes te verhogen om kartelvorming tegen te gaan. Bestuurders en feitelijk leidinggevenden kunnen een boete krijgen tot € 450.000. Voor het verlenen van bijstand in mededingingszaken is het vereist dat de advocaat specifieke kennis heeft van het financiële recht. Daarnaast is kennis van het strafrecht vereist. Libertas Advocaten combineert deze kennis zodat bijstand op het hoogste niveau kan worden verleend.

    Neem contact op