Advocatentuchtrecht

    Iedere advocaat kan ermee te maken krijgen: bij de Deken wordt een klacht over uw functioneren ingediend. Misschien onterecht, maar dat betekent niet dat voor de aangeklaagde een tuchtrechtelijke procedure niet ingrijpend is. De klacht betreft uw beroepsuitoefening en raakt u daarom vaak persoonlijk. Uw vakmanschap wordt getoetst: hebt u gehandeld zoals van een redelijk handelend en zorgvuldig optredend advocaat mag worden verwacht en voldoet het handelen met name aan regelgeving binnen de beroepsgroep?

    Het kan in een dergelijk geval moeilijk zijn de zakelijke afstand te blijven bewaren, nu het onderzoek uw eigen functioneren betreft. Vanaf het moment van ontvangst van de klacht, kan het daarom raadzaam zijn een collega in te schakelen die de klachtprocedure voor u begeleid. Dat geldt vooral omdat een klachtprocedure niet zelden een eerste stap is op de weg naar een civiele aansprakelijkstelling en ook niet kan worden uitgesloten dat na afloop van of tijdens de behandeling van de klacht tevens aangifte bij de politie tegen u wordt gedaan.

    Bovendien kan de klacht leiden tot zware consequenties: van beboeting tot schrapping. Onze advocaten hebben ruime ervaring bij de begeleiding van tuchtrechtelijke procedures en overzien de consequenties die een procedure kan hebben.

    Neem contact op

    Zie ook: