Fiscaal strafrecht

    Fiscaal strafrecht betreft de strafrechtelijke handhaving van fiscale wetgeving. Hierbij moet er rekening worden gehouden dat de opsporingsambtenaren, naast bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering, beschikken over specifieke dwangmiddelen waarin de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) voorziet. Voor het verlenen van bijstand in fiscale strafrechtzaken is het vereist dat de advocaat kennis heeft van zowel het fiscale recht als het strafrecht. Libertas Advocaten heeft samenwerkingsverbanden met advocaten die gespecialiseerd zijn in het fiscaalrecht, zodat de kennis van het strafrecht en het fiscaalrecht kan worden gecombineerd en de bijstand op het hoogste niveau kan worden verleend.

    Neem contact op