Privacy

  De boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is recent uitgebreid. Sinds 1 januari 2016 kan de AP ook een bestuurlijke boete opleggen bij een schending van meer algemene verplichtingen die de wet stelt ten aanzien van het ‘de verwerking’ en ‘het gebruik’ van persoonsgegevens. Hierbij kan worden gedacht aan het op onzorgvuldige manier verwerken van persoonsgegevens, het langer bewaren van persoonsgegevens dan noodzakelijk en datalekken. De advocaten van Libertas Advocaten kunnen hierover adviseren.

  Neem contact op

  Neem contact op
  info@libertasadvocaten.com
  010-268 17 58
  Stel een vraag