Toezicht naleving Wwft

  Een groot aantal instellingen is verplicht zich aan de Wwft te houden. Meerdere toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wwft, te weten: BFT, dat toezicht houdt op advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren; DNB, die toezicht houdt op banken, financiële instellingen, verhuurders van safes, wisselinstellingen, levensverzekeraars, trustkantoren, casino’s, betaaldienstverleners en betaaldienstagenten en elektronisch geldinstellingen; de AFM, die toezicht houdt op beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen en instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s); en Het Bureau Toezicht Wwft (BTW), dat toezicht houdt op makelaars, domicilieverleners, taxateurs en grootwaardehandelaren zoals juweliers.

  De belangrijkste verplichtingen op grond van de Wwft zijn de verplichting cliëntenonderzoek te verrichten en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden bij het FIU-Nederland (MOT-melding). Voor instellingen is het soms lastig om te bepalen of er een MOT-melding moet worden gedaan op grond van de zogeheten subjectieve indicator. Het niet voldoen aan meldplichten wordt steeds kritischer bekeken. Daarbij geldt dat de normen uit de Wwft zowel bestuurs, straf- als tuchtrechtelijke kunnen worden onderzocht en gehandhaafd. Indien u niet op juiste wijze voldoet aan de Wwft, loopt u dus ook het risico van bestraffing.

  Sinds enige tijd loopt bijvoorbeeld het ‘niet-melders project’. Dit is een gezamenlijk project van onder meer de FIOD, het BFT, de AFM en het OM. Tegen accountants die niet op juiste wijze voldoen aan de Wwft worden veelvuldig tuchtklachten ingediend.

  Kortom, de verplichtingen op grond van de Wwft zijn veelomvattend en complex. De advocaten van Libertas Advocaten beschikken over de juiste expertise om hierover adequaat te adviseren. Zij kunnen u ook helpen bij opstellen en implementeren van de juiste procedures en maatregelen. Ook bieden zij vaktechnische kennis met het oog op de beoordeling of een MOT-melding moet worden gedaan. De advocaten van Libertas Advocaten kunnen ook bijstand verlenen tijdens onderzoek en handhaving op dit terrein.

  Neem contact op

  Contact Opnemen